Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zpíváme, recitujeme Sovičky

NAŠE  ZEMĚ

Naše Země, ta se točí, i když nemá nožičky.

Zvesela si povyskočí, shodila by hvězdičky.

Po vesmíru tiše pluje, s Merkurem si promluví,

Venuše ji pozdravuje, o Zemi už každý ví.

 

                      KOČIČÍ   ROZCVIČKA

Naše kočka strakatá, ta má hezká koťata.                         (předvádíme kočičky)

Ráno vstanou z pelíšku, protáhnou se trošičku.               (protahujeme se)

Kočka s nimi procvičí, všechny cviky kočičí.                     (prohnutí, kočičí hřbet)

V zahradě pak pod jabloní, za ocáskem se tam honí.       (vrtíme zadečkem)

To koťata nebaví, tak si lehnou do trávy.                            (ukazujeme ne, ne , leh na zem a relaxace)

Velikonoční básničky

Kropenatá slepička,

snesla bílá vajíčka.

Obarvím je, namaluju,

všechny chlapce podaruju.

Pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

 

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

     

                             Knížka

Rozbolelo knížku bříško,                  ( v sedě, hladíme bříško)

měla v něm moc písmenek.             (rukama děláme oblouky)

 Řekl jsme jí, milá knížko,               (voláme, ruce u pusy)

zanech smutných myšlenek!           (tleskáme)

Protáhni si všechny listy,                  (kočičí hřbet) 

narovnej svůj křivý hřbet.                (klek rovný, kruhy před tělem)

Provětrej se – vzduch je čistý,          (sed, kopeme nohama)

a já bych Tě zas rád čet.                    (tleskáme)

    Jaro v zahrádce

Do zahrádky přišlo jaro,    (chůze na místě)

copak se to asi stalo?           (divíme se)

Rozkvetly nám kytičky,       (ruce vzhůru, točíme se)

narcis, krokus, kočičky.       (ukazujeme)

Včelička k nim právě letí,      (máváme křídly)

podívejte támhle děti,            (ukazujeme)

 

      

                    Domečky

Jeden domek stojí tady,                (ukazujeme stříšku nad sebou)

druhý támhle u zahrady.              (ukazujeme prstem)

Třetí, čtvrtý u rybníka,                  (ukazujeme kolo na dlani)

pátý, šestý u lesíka.                        (ukazujeme počet na prstech)

Tady jich je nejvíce,                      (dupeme)

skoro celá vesnice.                        (tleskáme)

 

 

ÚNOR

Masopustní veselice,               (děti chodí v kruhu za ruce)

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici,               (děti jdou v hadovi po třídě)

medvěda a medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde,       (děti začnou tancovat)

karneval se povede.                 (děti tleskají a skáčou

 

                                      IGLÚ

 Velké koule koulíme                 (stoj – obě ruce dělají kruhy před tělem)

a iglú si stavíme,                        (stoj – oblouky před tělem)

uplácat ho musíme,                   (stoj – tleskáme)

raz, dva a už bydlíme.               (dřep – ruce jako střecha)

Nedalo to velkou práci,             (dřep – ruce i hlava „NE“)

teď jsme jako Eskymáci.           (dřep – podepřít hlavu rukama)

 

           VRABČÁK

Malý vrabčák poskakuje,       (poskoky)

vesele si prozpěvuje,               (kroužíme)

čimčarara, to jsem já,             (tleskáme, pleskáme)

malý vrabčák, nezbeda.          (poskoky)

 

HUDBA.HRADISTE.CZ

       

       

 

                   Školky čas

Po prázdninách zas,                       (chůze na místě)

nastal školky čas.                            (stoj, tleskáme)

Hodně jsme se těšili,                     (ruce naznačují hodně)

dlouho jsme tam nebyli.               (ruce i hlava naznačují hodně)

Ve školce se učíme,                        (točíme se na jednu stranu)

hrajeme si, cvičíme.                      (točíme se na druhou stranu)

Zpíváme si pro radost,                 (poskoky snožmo)

kamarádů máme dost.                 (obejmeme kamaráda)

 

 

                Šel medvídek do světa

Šel medvídek na kopeček, postavil tam praporeček.

Na praporku bylo napsáno, že je školka zítra ráno.

Šel medvídek po dvorku, uviděl tam veverku.

Veverka se dívá, jak medvídek zpívá.

Šel medvídek do školky, zapomněl tam bačkůrky.

Máma mu je přinesla, on je hodil do křesla.

Šel medvídek do lesíčka, a potkal tam zajíčka.

Medvídek dupy, dupy, dup a zajíček cupy, cupy, cup.

 

               SLUNEČNICE

Slunečnice stáčí hlavu, stále něco hledá,

od sluníčka celá zlatá a uprostřed hnědá.

Ptáčkové se slétli z dáli, že prý mají hlad,

jestli prý jim slunečnice může něco dát.

Slunečnice kývá hlavou, jako když kýchá,

semínka jim nasypala, ať si nacpou břicha.

Píseň

 

                         JABLÍČKA

Trhám, trhám jablíčka,            ( výpon, trhání)

do malého košíčka.                 ( předklon, naznačujeme ukládání)

Trhám, trhám mrkvičku,        ( pohyby v předklonu)

dáme ji do kyblíčku.              ( ukládání)

Sbírám, sbírám brambory,     ( dřep, sbírání)

co vyrostly na poli.                ( sbírání)

Míchám, míchám povidla,     ( stoj, míchání)

aby pěkně vystydla.               ( míchání)

Ochutnejte hned,                   ( ochutnáváme)

sladké jsou jak med.            (  hladíme si bříško )