Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Projekt ŠABLONY III

Projekt Mateřské školy Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,   registrační   číslo     CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018198je spolufinancován Evropskou unií.

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Přehled vybraných aktivit:   bude financována personální podpora, důraz bude kladen na projektovou výuku a důležitou oblastí bude podpora inkluzivního / společného vzdělávání.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci.

Schválená částka na realizaci projektu: 241 338,00 Kč

Fyzická realizace projektu: termín zahájení 1.9. 2020, předpokládané datum ukončení 31.8.2022.