Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Předškoláci

                                                             

                                   

Vážení rodiče,

pro vaše dítě nastává jedno z nejdůležitějších období života. Přechod z mateřské školy na základní školu je důležitým okamžikem, nejen pro Vaše dítě, ale i pro Vás – rodiče.  Dítě přebírá roli školáka a vstupuje tak do světa povinností a záměrného učení. V dnešní době jsou na děti kladeny stále vyšší nároky. Abychom předešli případným problémům, musí být dítě na školní docházku řádně připraveno. Odpovídající znalosti a povinnosti by si mělo dítě osvojit během předškolního věku, tedy před nástupem do 1. třídy. Aby byly jejich první krůčky co nejsnadnější, budeme se pravidelně a dostatečně dětem věnovat, neboť našim cílem je, aby děti, které absolvovaly naši mateřskou školu se na základní školu těšily, a měly všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí nejen 1. ročníku. Budeme proto rozvíjet všechny oblasti, které podporují proces učení a které dítě potřebuje k úspěšnému startu ve škole.

 

 Oblasti, které budeme rozvíjet:

 • Hrubá a jemná motorika – grafomotorika
 • Smyslové vnímání (zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, hmat)
 • Základní matematické představy
 • Časová a prostorová orientace
 • Řeč
 • Rozvoj myšlení a logického myšlení

 

Pro úspěšné zvládnutí zahájení školní docházky je nezbytné, aby dítě splňovalo základní kritéria:

                        Desatero pro předškoláky

 Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče, znám adresu svého bydliště a nejkratší cestu domů.

 • Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.
 • Dokážu se obléknout, převléknout, obout, zout a zavázat tkaničky.
 • Umím uklidit knížky a ostatní věci tam, kam patří.
 • Dovedu správně držet tužku, kreslit pastelkami a malovat štětcem, umím vystřihnout obrázek nůžkami po čáře.
 • Dokážu si umýt ruce, dodržuji čistotu a pořádek kolem sebe, obsloužit se u jídla.
 • Dovedu klidně sedět a pozorně poslouchat čtení a vyprávění a povídat o všem kolem sebe.
 • Znám základní barvy, pojmenuji kruh-čtverec-trojúhelník-obdélník, vyjmenuji řadu čísel do 10, vím, co znamená přidat-ubrat, více -méně.
 • Vím, co znamená před-za, nad-pod, menší- větší, delší- kratší, nahoře-dole.
 • Umím správně vyslovovat, rozdělit slova na slabiky, určit první hlásku ve slově.