Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Povinná školní docházka do mateřské školy

Mateřská škola  Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

592 57  Rozsochy 146
Tel.: 566 57 62 12
e-mail:  msrozsochy.rodice@seznam.cz

 

VÁŽENÍ RODIČE

Prosím věnujte pozornost tomuto sdělení, které se týká povinné školní docházky do mateřské školy pro děti nejstaršího předškolního věku, a to i těch, u kterých rodiče počítají s odkladem školní docházky. Tuto novou povinnost pro rodiče stanovuje Školský zákon: § 182a) zákona č. 561/2004 Sb. a platí od 1. září 2017.

 Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a) odst.).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a) Školského zákona.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin nebo svátků, ale docházka možná je.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a) zákona č.561/2004 sb., školský zákon.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte – platí od 1. 9. 2017 pouze pro předškolní děti.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Dítě musí být omluveno osobně v den nepřítomnosti s uvedením důvodu nepřítomnosti paní učitelce konkrétní třídy – 566 57 62 12, nebo na e-mail: msrozsochy.rodice@seznam.cz,

 Ze stravy omluví zákonný zástupce dítě běžným způsobem.

  • Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy a vede omluvné listy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence, informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
  • Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci, či nedostavení se rodiče na pohovor, zašle ředitelka školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§34a) odst. 4)

 

Rozsochy, 30. 8. 2017                                                Věra  Ptáčková , řed.školy