Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

O nás

Záměry školy

Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Přejeme si, aby naše MŠ byla bezpečným místem pro děti, místem kde si hraje, získává nové zkušenosti, navazuje první přátelství, objevuje svoje možnosti a prohlubuje dovedností, vědomosti, návyky a hlavně je spokojené a cítí se v bezpečí. Má chuť rozvíjet samo sebe. První kontakty se školou mohou být pro dítě příjemné i nepříjemné. Vzpomínky na úspěchy a selhání v dětství mohou člověka provázet po cely život a někdy trvá celé roky, než se překonají důsledky špatného začátku. Dítě by mělo v prvních letech školní docházky prožívat úspěchy, a tak upevnit svůj kladný vztah ke škole. Proto musíme myslet na přípravu dětí už v předškolním věku. Jde o systematickou a cílevědomou přípravu, která u dítěte rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky. Součástí této přípravy je i přiměřený grafický projev, který je založený na uvědomělém pohybu – koordinace svalstva ruky, zápěstí, prstů, tedy jemné motoriky, ve spojitosti se smyslovými funkcemi – zrak, sluch, hmat. Všechny děti nejsou stejné, proto si často v této činnosti vyžadují individuální přístup. Je třeba s dětmi pracovat v klidném prostředí, uvolněné atmosféře. Je potřeba, aby děti cítily i ve škole lásku. Naším cílem je umožnit každému dítěti optimálně rozvinout svoje dispozice, které si přineslo na svět a pomáhat mu, v úzké vazbě s rodiči, utvářet vstřícný a pozitivní vztah ke světu a životu. Chceme vychovávat děti s vlastním myšlením a radostí z prožitého. Chtěli bychom, aby získávání nových poznatků bylo pro děti zajímavou činností, která v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dětí byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností. Všechny děti jsou nepopsaná kniha a na nás je, abychom do ní napsali co nejvíce pěkného a užitečného v rámci jejich možností“ Včasná a správně cílená příprava v předškolním věku se pozitivně odrazí ve výsledcích, které děti dosáhnou už v tomto období.

Obecná charakteristika školy

Naše Mateřská škola se nachází v malebné obci Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou. Od 1.1.2003 se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Obec Rozsochy. Od školního roku 2002 / 2003 byla jednotřídní, s celodenním provozem. Od školního roku 2020/2021 je naše MŠ opět dvoutřídní – I. třída ,, Opičky “ – 12 dětí, II. třída „ Sovičky “- 19 dětí. Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla ve věku od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Celková kapacita MŠ, dle hygienických norem je 31 dětí. V mateřské škole pracují čtyři plně kvalifikované pedagogické pracovnice. Svým chováním a jednáním přispívají k tomu, aby se dítě v naší mateřské škole cítilo maximálně šťastně a spokojeně. Prostředí, kde se mateřská škola nachází, samo vybízí k pozorování přírody v každém ročním období. Okolí školy umožňuje dětem podnikat vycházky do lesa, pozorovat polní práce, poznávat typické rysy života na vesnici. Vidět pospolitost lidí v obci. Naši školu navštěvují i děti z okolních obcí. Součástí školy je školní jídelna. Stravování poskytujeme i dětem ze základní školy, ty mají svoji vlastní jídelnu. V rámci hospodářské činnosti vaříme i pro starší spoluobčany. Mateřská škola má dostačující vnitřní prostory, odpovídající všem bezpečnostním i hygienickým požadavkům. Každá třída má hernu s dostatkem místa pro děti, jsou zde sestaveny samostatné herní koutky. U nás děti nudu neznají. Škola je obklopena oplocenou obecní zahradou se vzrostlými stromy, upravenou travnatou plochou, keři. Tato zahrada sice patří obecnímu úřadu, ale je vybavena altánem, pískovištěm, houpačkami, klouzačkou, zahradním domkem, dopravním hřištěm. Na jaře 2018 proběhla celková rekonstrukce zahrady, aby splňovala všechny podmínky pro zdravý vývoj dítěte.