Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Září 2022

26.9. – 30.9. 2022  Rostly houby, rostly v lese, dědeček je domů nese

Tento týden se naší třídou linula vůně lesa. Naší motivací se stala letošní nadúroda hub. Společně s pohádkovým námětem jsme se postupně seznamovali a pojmenovávali jednotlivé houby a plody lesa. Upozornili jsme na nebezpečí jedovatých druhů hub. Rozlišovali jsme druhy stromů, keřů a rostlin. Připomněli si dodržování pravidel chování v lese, zmínili důležitost lesa pro člověka. Celý týden se tak nesl v duchu polytechnického vzdělávání. Rostly houby, je nová píseň, kterou jsme se tento týden naučili

Polytechnické vzdělávání – využití přírodního materiálu pro tvořivou činnost dětí

Letošní školní rok jsme zaměřili na předčtenářskou gramotnost a digitalizaci

Práce na interaktivní tabuli – pro děti jsou připraveny aktivity, které jsou zaměřeny na plnění úkolů. Tentokrát jsme procvičili logické uvažování a poznávání barev. Při komunitním kruhu jsme získávali nové poznatky o lese a přírodě, rozvíjeli předmatematické představy a jazykové dovednosti.

Závěr týdne patřil dramatizaci pohádky Boudo, budko. Hlavním cílem bylo u dětí rozvíjet spontánní projev, vzájemnou komunikaci a vystupování. Díky pohádce jsme si s sebou odnášeli nejen zážitky, ale i cenná ponaučení.

19. 9. -23.9. 2022  Já jsem brambor šišatý, bláto mám až na paty 

Během tohoto týdne se ve třídě Soviček promítla vysoká nemocnost dětí. To nás ale neodradilo a hned v pondělí se pustili opět do práce. V září jsou práce na polích a v zahradách v plném proudu. Toho jsme využili a naše téma tak patřilo polním plodinám, zejména bramborám. Snažili jsme se dětem ukázat, jak zajímavou a dobrou potravinou jsou obyčejné brambory. Také jsme zdůraznili, že polní plodiny jsou zdrojem obživy lidí na celém světě. Přiblížili jsme si, jak probíhá příprava půdy, kdo je zahradník a jaká je jeho náplň práce. Nedílnou součástí byla samozřejmě nová píseň k tématu Kopu, kopu, brambory.

Brambory jsou dostupný materiál, dávají nám možnost využít je při nejrůznějších prožitkových činnostech. Pracovali jsme s číselnou řadou 1 – 10, upevňovali pojmy větší x menší, více x méně, efektivně jsme rozvíjeli logické a technické myšlení.

Svoji fantazii a představivost jsme vyjadřovali při výtvarných činnostech.

 

 12.9. – 16.9. 2022   Když se léto mění v podzim, mění se i barva rostlin 

Podzim už nám ťuká na dveře, s ním otevírá další kapitolu s novou vzdělávací nabídkou podzimních květin. Podzimní květiny se pyšní svou škálou barev a velikostí, zdobí snad každou zahrádku. Představili jsme si, které druhy květin mohou krášlit naše záhony, jakou vyžadují péči. Také jsme se seznámili s jednotlivými činnostmi a potřebným nářadím. Zábavnou formou jsme se snažili posílit pozitivní vztah k přírodě. Přiblížit, že i naše zahrádka nám může přinášet starost o ni, ale hlavně velkou radost.

Výtvarná činnost na téma květiny:

Podzimní květiny zdobily také naši třídu. Znalosti o květinách jsme posilovali s použitím jednotlivých smyslů. Tímto bychom rádi poděkovali rodičům za poskytnuté květiny. Naučili jsme se báseň Slunečnice a píseň Šel zahradník do zahrady. Při pohybové hře Uvíjíme věneček jsme opakovali názvy květin a užili si spoustu zábavy.

 

 

1.9. – 9.9. 2022   Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi 

Prázdniny utekly jako voda.  Za námi jsou už první, společně strávené dny v MŠ, které  jsou především zaměřeny na adaptaci dětí, postupné seznamování a stanovení pravidel chování v prostorách budovy a školní zahrady.  Především u dětí, které přestoupily ze třídy Opiček, jsme dbali na plynulý přechod a seznámení s prostředím třídy. Snažili jsme se navodit radostnou a pohodou atmosféru. Prostřednictvím aktivit a skupinových her jsme cíleně  posilovali kamarádské vztahy a vzájemnou spolupráci mezi dětmi.  Naučili jsme nové básně a píseň ( najdete v záložce Sovičky zpíváme, recitujeme)

Z nabídky činností:

Ve čtvrtek 8.9. 2022 jsme se společně s žáky ZŠ Rozsochy vypravili na Národní výstavu, Den českého strakatého skotu Radešínská Svratka. Mimo zvířat jsme si prohlédli přehlídku moderní a historické zemědělské techniky, a užili si doprovodný program.

Výtvarná činnost – téma medvěd

Při výtvarné práci mladší děti pracovaly s vodovými barvami, starší děti se zaměřily na pečlivost při stříhání a na správný úchop nůžek.