Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Únor 2024

 26. 2. – 1. 3. 2024 – Já jsem z Rozsoch, to už vím, to je místo, kde bydlím 

V posledním únorovém týdnu jsme se věnovali tomu, kde bydlíme. Děti se naučily představit se celým jménem, říct svoji adresu a vyřídit drobný vzkaz. Rozlišili jsme si charakteristické znaky vesnice a města. Povídali jsme si o jejich kladech a záporech. Děti hledaly všechna důležitá místa v Rozsochách, která následně výtvarně ztvárnily podle předlohy. V rámci jemné motoriky domečky nejen malovaly, ale také skládaly z papíru. U těchto prací si děti upevnily také znalost geometrických tvarů. Všechny vyrobené budovy a domy děti následně společně nalepily do veliké mapy, na které se učily zorientovat v prostoru naší obce. Ukázali jsme si některé druhy map a seznámili se s jejich významem pro člověka. Našli jsme si také naše hlavní město ČR a seznámili se s pojmy jako starosta nebo prezident. Celý týden zněla třídou nová pohybová písnička – Chodíme si po světě.

   

19. – 23. 2. 2024 – Já jsem malý skříteček, dřevěný mám domeček 

V tomto týdnu jsme navázali na téma profese, povolání. Připomněli jsme důležitost, význam záchranných složek a jejich telefonní čísla.
Děti se seznámily s některými druhy materiálů a věcí kolem nás. Určovaly jejich vlastnosti, využití a význam pro život člověka(sklo, dřevo, plast…..)
Při této příležitosti jsme si připomněli, jak je důležité pro přírodu třídit odpad podle druhu do správné barvy příslušného kontejneru.
Rozvíjely svoji fantazii při malování(zdobení) “boty” z papíru voskovkami, které přetřely vodovými barvami, dolepily vatou(kožíšek).Procvičily si jemnou motoriku, zručnost, trpělivost při navlékání tkaniček podle pokynů učitelky. Vyzkoušely si vázání suků, mašliček.
Naučili jsme se písničku “Kominík”.
Pohádka “Tři prasátka” děti motivovala k popisu a porovnávání stavebního materiálu. Rozvíjely slovní zásobu, tvořily jednoduchá souvětí při samostatném vypravování děje pohádky, kterou si i zdramatizovaly.
Při motivačním cvičeni ”Elce, pelce, kotrmelce” jsme dbali na výchozí polohy a správné spojení pohybu s hudbou.

Výtvarné a pracovní činnosti

Činnosti u stolečku 

Řízené činnosti na koberci a dramatizace pohádky Tři čuníci

 

12. – 16. 2. 2024 – Já mám jedno velké přání, vybrat si své povolání

I tento týden se nadále věnujeme tématu Masopustu, kdy děti především radostně prožily očekávaný karneval v MŠ. Více se tímto socializovaly s ,,malou třídou“ a zdokonalily svoje pohybové schopnosti a dovednosti. Společně si užily zábavné dopoledne plné her, hudby a tanečků. Masopust jsme ukončili povídáním o ,,Popeleční středě“, kdy si děti zopakovaly pohádku O koblížkovi. Samostatně převyprávěly děj podle správné posloupnosti a hledaly rýmy ve veršované verzi. Pohádku ztvárnily i výtvarně. Nové téma povolání bylo navázáno popisem a určováním druhů zaměstnání na demonstračních obrázcích a při čtení obrázkového textu. Děti si vyrobily pekaře a ostatními profesemi se budeme zabývat v dalších týdnech. 

Výtvarné činnosti (Pohádka O koblížkovi, Pekař)

 )    

 

Masopustní karneval v maskách (více fotek ve fotogalerii)

5. – 9. 2. 2024 – Masopustní veselice, veselá je převelice 

První únorové téma jsme věnovali přípravě na masopustní veselí. Děti se seznámily s touto lidovou tradicí, jejími významnými dny, jak je lidé prožívali dříve a dnes.
Při popisování “Tučného čtvrtku” si děti procvičily synonyma, antonyma. Vytvořily si samy hostinu malováním jitrnic, koláčů, které zdobily mákem, krupicí a mandlovými lupínky. Zde si procvičily velikosti, tvary a jemnou motoriku(špetkový úchop) při využití netradičního materiálu.
Zrytmizovali jsme si text nové básničky ”Masopust zas přišel k nám “, kterou jsme spojili s pohybem.
“Masopustní neděli “jsme si uvedli jako den plný veselí, hudby a tance. Děti se seznámily s některými druhy hudebních nástrojů, popisovaly je, určovaly podle zvuku .Za doprovodu mikroténových sáčků se naučily písničku “Masopustní rej”, kde sluchově reagovaly na změnu tempa a hlasitosti.
Samy popisovaly svoji karnevalovou masku, kterou mají připravenou na sobotní karneval.
Vypravovali jsme si pohádku “Tři medvědi”. Podle obrazového materiálu děti samostatně vytvořily posloupnost děje a zdramatizovaly jej. Překonávaly ostych při individuálním jazykovém projevu a tvoření dialogů.
Upevnili jsme názvy barev a jejich odstínů, procvičili prostorové vztahy vzhledem k vlastní osobě a na tabuli.
Svoji balanci a rovnováhu jsme vyzkoušeli při cvičení s overballovými míči.

Výtvarné a pracovní činnosti

Řízená práce na koberci

Aktivity u stolečku

Hudební výchova