Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Únor 2023

20.2. 24.2. 2023   Dům si hezky postavíme, stromek vedle zasadíme 

Začátkem týdne jsme plynule navázali na předešlý týden, a věnovali se ještě masopustu. Opakovali jsme si tradice a zvyky, zpívali Masopustní polku a připravovali jsme se na tradiční karneval v MŠ, který byl pro děti v rámci dopoledního programu připraven na úterý. Děti měly možnost soutěžit, plnit úkoly a nechyběla ani diskotéka. Od středy už nás čekalo nové téma Města x vesnice. Maňásek Bertík děti postupně seznamoval s typickými znaky, společně s dětmi hledali rozdíly, naučili se novou báseň s pohybovým ztvárněním Domečky. Během procházek vesnicí jsme poznávali důležitá místa, získávali nové poznatky o naší vesnici. U každého z dětí jsme cílili, aby bezpečně znal svoje jméno a adresu.

Z nabídky činností:

Práce na interaktivní tabuli a s obrazovým materiálem – třídění podle charakteristických znaků, počítání, porovnávání,(rozvoj logického myšlení, samostatnost při plnění úkolů) , stavby města z kostek

Výtvarná činnost – Dům – konstruování z papírových krabiček

– uspořádání jednotlivých krabiček do vázaného celku, polepení, dokreslení částí domu

(tvořivé proměny z odpadového materiálu)

Karneval v MŠ

– plnění úkolů, soutěže, diskotéka, ale také hodnocení, která maska se Ti líbí nejvíc a proč?

Práce s pohádkou Boudo, budko – četba, řešení posloupnosti děje pohádky, stavba budky a nakonec dramatizace

13.2. – 17.2. 2023   Dneska je tu karneval, račte všichni přijít k nám 

Nadcházející období masopustu nás inspirovalo k dalšímu tematickému celku, kterému jsme se věnovali v tomto týdnu. Seznámili jsme se s lidovými tradicemi tohoto období, které bylo přípravou na velikonoční půst. Popsali jsme si, jak se masopust slavil dříve a jak nyní. Vyprávěli jsme si o tom, jak vypadá masopustní průvod, a které masky by v něm neměly určitě chybět. Všechny činnosti se motivačně prolínaly tak, aby děti vedly k radostnému prožívání společných oslav. Pracovali jsme s příběhy s tematikou masopustu, kde jsme se především zaměřili na správné porozumění a plnili úkoly k textu. K masopustu neodmyslitelně patří dobré jídlo, ale i zpěv a tak jsme se naučili  píseň Masopustní polka. Téma masopustu společně opustíme v úterý, kdy je pro děti připraven v rámci dopoledního programu karneval. Od středy už nás bude čekat nové téma Město x vesnice.

Z nabídky činností:

Základem masky na obličej je škraboška. Protože se blíží karneval, pustili jsme se do výroby papírové škrabošky. Děti si nejdříve vymalovaly vystřižené šablony vodovými barvami, následně zdobily podle vlastní fantazie a vkusu. Všechny škrabošky byly originální a všem se moc povedly.                              ( rozvíjení kreativity a fantazie)

Pohádka O Koblížkovi – výtvarná práce – malba děje z pohádky +skládání papíru podle předlohy (zaměřeno na rozvíjení představivosti)

Pohádka O Koblížkovi nám posloužila nejen u dramatizace, ale i u skládání  dějové posloupnosti, práce s pracovními listy, kde jsme procvičili číselnou osu 1 – 10

Středeční dopoledne bylo v režii pana Jiřího Krejčího. Opět nás dokázal pobavit se  svými kouzly, která byla tentokrát zaměřena do dopravní tematiku.

 6.2. – 10.2. 2023   Stavěli tesaři, zedníkům lešení 

V tomto týdnu nás provázelo téma Povolání, které děti blíže seznamovalo s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Prohloubili jsme naše znalosti o povoláních, se kterými se v běžném životě setkáváme. Volně jsme při výtvarné práci navázali na téma z minulého týdne a pracovali opět s látkou, tím jsme si vyzkoušeli a popsali práci švadleny. V úterý se už naši třídou linula vůně bábovky. Hned po svačince jsme se pustili do pečení. Děti odměřovaly, míchaly a hlavně ochutnávaly. Bábovku jsme si odnesli do kuchyně, kde nám paní kuchařky bábovku upekly a ochotně nám ukázaly, co jejich práce obnáší. Děti si uvědomily, že je potřeba vážit si nejen své práce, ale i práce ostatních lidí. Připomenuli jsme si některá zapomenutá řemesla. Zkusili jsme si zmapovat povolání našich rodičů, popsat jejich náplň. Během nabízených aktivit jsme usilovali o vytvoření kladného vztahu k budoucímu pracovnímu uplatnění. Naše pečení nás inspirovalo k nácviku nové písně s pohybovým doprovodem –  Pekla vdolky.

Z nabídky činností:

Výtvarná práce – téma Šiju, šiju si..

– malba temperovou nebo vodovou barvou na vystřiženou šablonu, lepení látky – starší děti stříhání látky

– zdobení dle vlastní fantazie a vkusu, navlékání korálek – jemná motorika

(umět pracovat a zacházet s látkou, rozvíjet kreativitu při zdobení)

 Exkurze ve školní kuchyni

– v rámci našeho tématu Povolání, jsme nakoukli pod pokličku do naší školní kuchyně -prohlédli jsme si její prostory včetně skladů, seznámili se s vybavením a pomůckami kuchyně- zkušenosti zkoušíme uplatňovat i při námětových hrách ve třídě

Hrajeme si na kuchaře – pečeme bábovku (učení prožitkem)

– na úterý se těšily všechny děti, pekli jsme totiž slíbenou bábovku podle receptu- všechny děti se podílely a výsledek byl vynikající

 

30.1. – 3.2. 2023  Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze 

I přes vysokou nemocnost dětí jsme se pustili hned v pondělí do nového týdenního bloku, jehož záměrem bylo děti seznámit s vybranými druhy materiálů. Prostřednictvím motivačního příběhu O princezně Terce se děti seznámily s vybranými druhy materiálů, jejich charakteristickými vlastnostmi, ale i výrobou a zpracováním. Vysvětlili jsme si pojmy související se šetrným způsobem třídění odpadu. Upozornili jsme na znečišťování a poškozování životního prostředí. Při výtvarné činnosti jsme tentokrát pracovali s látkou. Radostné prožitky z pohybu jsme získali při nácviku nové písničky Mráz.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – myš – starší děti stříhání šablony a látky – zjistili jsme, že stříhat látku dá spoustu práce, mladší dětí práce s lepidlem a látkou (procvičen správný úchop nůžek)

U příběhu O princezně Terce jsme pátrali, jaké mají předměty vlastnosti a čím se od sebe liší

Hádáme předměty podle hmatu a určujeme, z jakého materiálu jsou vyrobeny 

U pohádky O pejskovi a kočičce – Jak našli panenku, která tence plakala, jsme si připomněli, že šetrně máme zacházet i s našimi hračkami, pracovali jsme s textem, třídili hračky, určovali, z čeho jsou vyrobené, hledali a všímali si rozdílů – barva, tvar, velikost..

 

Poctivě cvičíme a protahujeme se, nezapomínáme ani na cviky pro podporu efektivního tvarování klenby chodidla