Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Říjen 2022

24.10. – 27.10. 2022      Vítr fouká do oblak, k nebi letí velký drak 

Začátek nového týdne odstartovalo pondělní kouzelnické vystoupení v MŠ. Užili jsme si spoustu legrace. Dopoledne tak bylo ve znamení kouzel a triků. Své akrobatické dovednosti nám ukázali dva vycvičení pejsci. Program podtrhla opička, kterou si děti mohly pohladit. Také jsme se dozvěděli nové informace ze života opic, co obnáší jejich péče. V průběhu týdne jsme se učili správně určovat přírodní jevy. Dále se seznamovali s proměnlivým počasím, účinky slunce, větru a deště. Pozorovali jsme přírodu a vnímali její krásu i za nepěkného počasí. Učili vést, že na podzim je chladno a dny se zkracují. Pojmenovali si hlavní části oděvu a obuvi. Opakovali správnou posloupnost při oblékání. Ve středu 26.10. a čtvrtek 27.10. stanovilo MŠMT podzimní prázdniny. Vzhledem k malému počtu dětí během prázdnin, jsme obě třídy sloučili. Dětem jsme v těchto dnech poskytli prostor zejména pro spontánní hru, která vybízí k interakci s vrstevníky, a je velmi důležitá pro rozvoj celkové osobnosti dítěte.

Z nabídky činností:

Kouzelnické představení v MŠ 24.10. 2022

Výtvarná činnost: technika zapouštění vodovými barvami do klovatiny

  • starší děti – stříhání filcu, lepení těstovin
  • mladší děti – tupání houbičkou na vystřiženou šablonu, práce s lepidlem

Cvičení s padákem – hry s barevným padákem je naši velmi oblíbenou pomůckou. Děti se prostřednictvím aktivit seznamují s podzimním obdobím, rozvíjí hrubou motoriku a spolupráci mezi dětmi.

17. 10. – 21. 10. 2022   Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora . 

Na základě motivačního textu jsme se tento týden věnovali činnostem a aktivitám vedoucím k poznávání přírody, konkrétně stromů. Stromy jsme rozlišovali na jehličnaté a listnaté. Seznámili jsme se s jejich názvy, ale také procesem růstu a využitím. Zmínili jsme, že strom je jednou z nejdůležitějších součástí přírody, která roste, a mění se během ročních období. O tom, že příroda hýří barvami a dopřává nám krásný pohled na podzim, jsme se  přesvědčili ve čtvrtek, když si děti přinesly barevné listy. Zkoumali jsme jejich tvar, porovnávali podle velikosti a popsali si stavbu listu.  Vysvětlili jsme si, proč vlastně opadává listí ze stromu a mění svoji barvu. Dále jsme hledali rozdíly mezi stromy a keři a uvědomovali si jejich rozdíly. Během pobytu venku jsme si všímali proměnlivosti podzimu. Veverka Čiperka je další podzimní píseň, kterou se učíme.

Z nabízených činností:

Výtvarná činnost: TÉMA STROMY

– otiskování tvarů listů temperovými barvami, zdokonalení práce s temperovými barvami, opakování podzimních barev

Prostřednictvím obrázků stromů pomáháme dětem s představou, jak konkrétní strom vypadá

  1. říjen je u nás vyhlášen jako Den stromů. Tento svátek jsme využili při skupinové činnosti. Ztvárnili jsme podzimní strom a přesvědčili se, že podzimní stromy jsou nejkrásnější a hrají všemi barvami.                                              Dramatizace pohádky O šípkové Růžence 

10.10. – 14.10. 2022   Ovoce a zelenina, to je život, to je síla 

Na začátku týdne jsme navázali na sklizeň zeleniny, a začali se věnovat ovoci. Děti se prostřednictvím demonstračních obrázků a názorné výstavky seznamovaly s vybranými druhy a jeho vlastnostmi. Poznávaly jednotlivé druhy ovocných stromů, jejich stavbu a funkci. Na tématu ovoce jsme měli dostatečný prostor, abychom rozvíjeli všechny potřebné oblasti – jemná i hrubá  motorika, předmatematické představy, zrakové vnímání. Aktivně jsme zapojili děti do zpracování ovoce a upekli si štrůdl. Motivovali jsme naše malé strávníky ke konzumaci ovoce, zmínili jsme význam ovoce pro člověka. Na konci týdne nechyběla společná ochutnávka ovoce. Jablíčka patří mezi oblíbené podzimní ovoce, proto se učíme novou báseň s pohybovým ztvárněním – Jablíčko.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma ovoce:

– mladší děti – technika tupování (otisk houbičky a temperové barvy)

– starší děti – košík ovoce – zaměřeno na pečlivost při stříhání a čistotu při práci s lepidlem

– společná práce – kompot – otisk ovoce

Ochutnávka ovoce  –

Poznáváme ovoce podle čichu, hmatu

Prožitkové učení – pečeme štrůdl

Našim cílem bylo podpořit rozvoj a užívání smyslů novými poznatky pomocí prožitku – děti si zdokonalovaly svoje praktické dovednosti krájením jablíček. Dětem se štrůdl moc povedl, pozvaly na ochutnávku děti z malé třídy Opiček i paní kuchařky, kterým moc děkujeme za upečení.

 

3.10. – 7.10. 2022   Různé druhy zeleniny, zásobí nás vitamíny 

Podzim, nejbarevnější období roku. Častou inspirací prvních říjnových dnů v MŠ, je právě sklizeň ovoce a zeleniny.  Tento týden nás provázelo téma zelenina. Seznamovali jsme se s vybranými druhy, pojmenovávali je, vhodně motivovali k jejímu zařazení do jídelníčku. Prostřednictvím vystavených druhů zeleniny, které si děti nosily, jsme mohli zkoumat tvar, velikost, barvu i vůni. Tímto bychom poděkovali rodičům za skvělou spolupráci. Nebyly opomenuty ani vycházky, během kterých upozorňujeme, aby si děti všímaly změn v podzimní krajině. Příští týden navážeme, a budeme se věnovat ovoci.

Z nabízených činností:

Výstavka zeleniny posloužila jako názorná pomůcka pro rozvoj matematických dovedností – zeleninu jsme třídili, počítali, procvičili jsme si prostorovou orientaci.

Podzim, podnětné období, které nás vybízí k tvořivosti. Děti se při výtvarné činnosti učí cíleně soustředit a dokončit práci.

Brokolice – práce s netradičním materiálem ( polystyren), malování  podle předkresleného tvaru temperovou barvou

Svá kouzla nám tento týden ukázala nejen podzimní příroda, ale předvedl i kouzelník, pan Jiří Krejčí. Užili jsme si spoustu legrace a kouzel.

Nezapomněli jsme ani na pohádku O velké řepě – četba pohádky, úkoly k textu, řešení dějové posloupnosti prostřednictvím obrázků, a samozřejmě nechyběla ani samotná dramatizace za doprovodu poslechu hudby I. Hurníka.