Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Prosinec 2023

18. – 22. 12. – Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky  

A máme tu konec  roku 2023, který jsme v MŠ završili vánoční besídkou s pásmem písniček, básniček a tanečků, které děti předvedly svým rodičům a příbuzným 20. 12. 2023.

Tímto bychom chtěli za celý kolektiv  MŠ popřát vám a vašim dětem krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky v roce nastávajícím.

 

11. – 15. 12. 2023 – Vánoční čas pomalu přichází, očička se nám všem rozzáří 

Druhý adventní týden jsme věnovali vánoční výzdobě školky, vánočním tradicím.
Děti si samostatně vymalovaly a vystřihly jablíčko, soustředily se na správný úchop nůžek a přesnost při vystřihování podle předkresleného tvaru. Dbaly na čistotu při jeho nalepování a vytvoření vánočního svícnu. Součástí této činnosti byl nácvik básně “Vánoční stromeček”
a rozkrojení opravdového jablíčka se schovanou hvězdičkou. Rozvíjely citové vnímání při tvorbě andílka.
Seznámili jsme se s legendou o narození Ježíška. Připomněli jsme si dodržování vánočních tradic dříve a v dnešní době. Děti rozvíjely svoji pamět, představivost, myšlení při popisování Štědrého dne u nich doma.
Naučili jsme se vánoční koledy Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, které budou i součástí připravované vánoční besídky pro rodiče.
Děti určovaly charakteristické vlastnosti hlavních postav povídky” Vánoční příběh”, které je vedlo k hlubšímu zamyšlení a pochopení samotného děje.
Zaměřili jsme se se upevňování prosociálního chování mezi dětmi a radostné prožívání krásného předvánočního období.

Výtvarné práce

 

 

práce s Albi perem – Betlém

 

4. – 8. 12.2013 – Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám

Nastal advent a odstartoval ho příchod Mikuláše. Děti byly seznámeny s tradicemi spojenými s ním.

Týden byl plný napětí, ale také i radostí ze společně zvládnutého. Posilovali jsme prosociální vztahy mezi dětmi a povídali si o dobru a zlu prostřednictvím nadpřirozených bytostí (anděl, čert, Mikuláš). Určovali se také jejich vlastnosti a hledali v nich protiklady.

Děti se naučily pro Mikuláše písničku a básničku o čertech a společnými silami vyrobily velikého Lucifera. Každý si vyrobil i svého Mikuláše. Rozvíjely tak jemnou motoriku ruky.

Také jsme hráli různé čertovské nebo zimní pohybové hry. Děti se snažily překonávat strach i při prolézání ,,strachovým“ pytlem.

Vánoce pomalu přicházejí a tím se blíží i očekávaná vánoční besídka pro rodiče, tak se děti pilně připravují, rozvíjí tak své řečové a komunikační dovednosti a svůj kultivovaný projev.

Venku máme krásnou sněhovou nadílku, a tak se snažíme využít sníh k radovánkám na zahradě MŠ.

Krásnou vsuvkou ke konci týdne bylo hudebně interaktivní představení plně zpěvu a zábavy.

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Zimní radovánky

Hudební představení

Návštěva Mikuláše

Činnosti u stolečku