Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Listopad 2022

28.11. – 2.12. 2022   Zdravý spánek, zdravá strava, to ke zdraví napomáhá 

V neděli nadešel počátek adventu.  S ním jsme měli možnost zapálit 1. adventní svíci, která nese jméno Naděje. Advent je jedno z nejkrásnějších části roku, kterou prostupují tradice a zvyky, se kterými děti postupně seznamujeme kouzelným a pestrým programem. Během měsíce se budou vánoční tematikou prolínat všechny činnosti, na které se už všichni moc těšíme. Za dveřmi je čas Mikulášů a čertů. V MŠ čteme čertovské  pohádky, vyrábíme nadpřirozené postavy Mikulášů a čertů, povídáme si o jejich povahových vlastnostech. V pondělí očekáváme návštěvu Mikuláše, učíme se básničky a písničky s touto tematikou. Mikuláš nikdy nepřichází  s prázdnou, přinese s sebou sladkou odměnu, proto jsme  tento týden zařadili také  do naší vzdělávací nabídky téma zdravá strava. Našim cílem je přibližovat zábavnou formou zásady zdravého stravování.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – papírové tvoření postava  Mikuláše

 

  • malování temperovými barvami, práce s lepidlem , vatou (zaměřeno na správný postup při lepení, domalování obličeje se všemi detaily)

Vyhledávání a lepení zdravých X nezdravých potravin 

        Konstruktivní stavebnice – lego, molitanové kostky

  • tento týden využívaly děti převážně ke spontánní hře konstruktivní stavebnice, u dětí rozvíjí myšlení, fantazii, spolupráci- zejména umět se společně domluvit

21.11. – 25.11. 2022      Člověk, ten má smyslů pět, znám je všechny nazpaměť 

V průběhu týdne jsme pokračovali v pátrání, jak naše tělo vlastně funguje. Zjistili jsme, že svět kolem nás poznáváme prostřednictvím smyslů. Dětem byly během celého týdne nabídnuty činnosti a hry pro rozvoj zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Osvojení znalostí o lidském těle jsme procvičili také s využitím interaktivní tabule. Týden jsme si zpříjemnili  v úterý.  Díky divadelnímu představení v podání  pana Mgr. M. Hrušky z Brna, jsme si užili spoustu legrace. V pohádce O Červené Karkulce měly všechny děti možnost aktivně se zapojit do děje pohádky. Pokud nám nepřeje počasí na pobyt venku, věnujeme se přípravě pásma na vánoční vystoupení a podílíme se společně na výzdobě budovy. 

Z nabídky činností:

Výtvarná práce – Čert, skupinová práce papírový řetěz

– vytrhávání kousků papíru (sledován správný úchop při trhání papíru)

– práce s lepidlem (sledována čistota při lepení)

 

Nabízené aktivity pro osvojení znalostí o lidském těle

Divadelní představení  – pohádka  O Červené Karkulce (předčtenářská gramotnost)

Pohybové aktivity pro rozvoj hrubé motoriky mají svoje místo vždy před svačinkou

 

14.11. -18.11.  2022  Mnoho kloubů, kostí máme, celé tělo rozhýbáme 

Plynule jsme navázali na změny počasí a zaměřili se na lidské tělo. S poznáváním lidského těla a zásad, jak správně o svoje tělo pečovat je vhodné již v předškolním věku dítěte. Už víme, jak se správně v podzimním počasí oblékat, tento týden jsme se učili, jakou péči můžeme našemu tělu v nadcházející zimě poskytnout. Nejdříve jsme se seznámili, jak naše tělo vypadá. Jak skvěle funguje a pracuje. Dozvěděli jsme se, že základ našeho těla tvoří kostra. Slovní zásobu jsme obohatili o vybrané druhy orgánů a některé části těla. S poznáváním lidského těla souvisí také osvojování základních hygienických návyků při čištění zubů. Jak si důkladně čistit zoubky, o správné technice čištění, prevenci a pravidelných návštěvách v zubních ordinacích nám přišla ve středu  přednášet paní Mošnerová, které bychom tímto poděkovali za příjemnou přednášku a úžasné perníčky ve tvaru zoubků, které nám upekla.

  Z nabídky činností:

Názorné pomůcky pomohly dětem nahlédnout dovnitř jejich těla

 

 

 

 

 

 

Výtvarná činnost – kresba lidské postavy – tuš, pastelky (zaměřeno na všechny detaily postavy)

 

Nezastupitelnou úlohu v prevenci  zubního kazu má pravidelné a důkladné čištění zoubků – beseda s paní Mošnerovou

 

7. – 11. 11.  2022   Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene 

Na začátku týdne jsme se učili orientovat v časových pojmech. Opakovali dny v týdnu, sled ročních období. Zmínili jsme si, že den se rozděluje na hodiny, ukázali si možnosti, jak čas můžeme měřit.  Upevňovali znalosti v oblasti denních činností a předmětů denní potřeby. Zbytek týdne byl převážně věnován svátku sv. Martina. Tento svátek je spojen s příchodem zimy, a tak jsme celý týden vyhlíželi a přivolávali první sněhové vločky. Děti se sice sněhové nadílky nedočkaly, přesto byl pro ně k tomuto svátku připraven bohatý program. Nabídli jsme  zajímavé a netradiční činnosti, díky kterým se lépe seznámily s tímto svátkem. Celým týdnem nás provázely tradice a pranostiky vázané k tomuto svátku. Záměrem této slavnosti bylo dětem umožnit, aby pochopily důležitost přátelství, vnímat problémy druhých a problémy se naučit řešit.

Z nabídky činností:

Téma: Svatý Martin – pranostiky

– práce s papírem a tvoření

– dbáno na správný úchop nůžek, plynulé a přesné stříhání

– rozvíjení oblasti jemné motoriky

 – podkovy z alobalu

– manipulační činnosti a jednoduché úkony

– práce s netradičním materiálem – mačkání alobalu

– dozdobení

zatloukání hřebíčků – zaměřeno na polytechnickou výchovu – rozvoj manuální zručnosti

 – výrova lucerničky,  svatomartinské rohlíčky ze slaného těsta – vyvalování těsta, motání rohlíčků

– skupinová práce dětí, – podílení na výzdobě MŠ

– aktivity rozvíjející oblast jemné motoriky a spolupráce

Úkoly a hlavolamy na interaktivní tabuli, práce s obrazovým materiálem, pohybové aktivity – vázané ke svátku sv. Martina

 

31.10. – 4.11. 2022   Zima klepe na vrátka, vědí všechna zvířátka 

Prostřednictvím našeho třídního vzdělávacího plánu usilujeme, aby si děti vybudovaly vztah k přírodě a její ochraně. Měly by o ní co nejvíce vědět a znát. Respektovat životní prostředí a chovat se k němu zodpovědně. Nejen příroda, ale i živočichové jsou důležití na naší planetě. Tento týden jsme se blíže seznamovali s lesními zvířaty a jejich způsobem života. Opakovali jsme jejich pokrytí a stavbu těla. Zmínili jsme, že zvíře není věc, ale živý tvor a je potřeba se k němu chovat s respektem. Přemýšleli jsme, která zvířata můžeme vidět v zimě, a jak jim můžeme na zimu přilepšit. Během týdne jsme získávali mnoho znalostí. Cíleně jsme vedli, uvědomovat si číhající nebezpečí v lese. Vzhledem k blížícímu  svátku sv. Martina,  nacvičujeme novou píseň, Svatý Martin.

Z nabídky činností:

Bližší seznámení se životem lesních zvířat spojené s motivační pohádkou O Budulínkovi – četba pohádky, rozhovory a diskuze, posloupnost pohádky, závěrem dramatizace

Výtvarná činnost – téma lesní zvířata (liška)

-malba temperovými barvami (zaměřeno na správný úchop štětce)

– práce s lepidlem – lepení jednotlivých částí do celku 

Pracujeme s obrazovým materiálem, který pomáhá dětem s lepší představivostí o vzhledu zvířat, skvěle poslouží  k procvičení prostorové orientace, třídění, vytleskávání slov