Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Leden 2024

29. 1. – 2. 2. – Na kopci se třpytí sníh, děti jezdí na saních 

Tento týden byl zaměřený na zimní sporty. Děti poznávaly a pojmenovávaly tyto sporty, sportovní potřeby a vybavení. Seznámily se s novými pojmy (snowboard, carling,..). Důraz byl kladen také na bezpečnost při tomto sportování a používání ochranných pomůcek. Děti se snažily výtvarně ztvárnit bruslení, sáňkování a lyžování, u čehož si upevnily malbu postavy s detaily a správnou manipulaci s různými druhy štětců. Prováděli jsme grafomotorické činnosti k uvolnění ramene a zápěstí. Děti se naučily pohybovou básničku Mráz na rybníce. Počasí předešlých dnů dětem dovolil zkoušet bruslit s rodiči i reálně, takže měli spoustu zážitků k vyprávění. I v MŠ byly děti prakticky seznámeny s technikami některých zimních sportů (hokej, lyže) a dalšími ukázkami na interaktivní tabuli. Všechno jsme se koncem týdne snažily pohybově ztvárnit pantomimou. 

Výtvarná práce (bruslení, sáňkován, lyžování)

Grafomotorika – uvolňovací cviky (kruh, elipsa, rovná čára,…)

Praktické seznámení s některými zimními sporty

22. – 26. 1. 2024 – Punčocháče, ponožky, oblečeme na nožky

V tomto lednovém týdnu jsme se zaměřili na oblečení a vše co s ním souvisí.
Děti popisovaly a třídily jednotlivé části a druhy užívané během všedního dne, na slavnostní příležitost a hlavně, které nosíme v daných ročních období. Důraz jsme kladli na správnou posloupnost při oblékání, zvláště v zimních měsících, kterou si děti trénují před pobytem venku.
Zaměřili jsme se na materiály, ze kterých se oblečení šije, plete…,zapínání knoflíků, vázání tkaniček. Procvičili si barvy a jejich odstíny, pravou, levou stranu, prostorové vztahy-2kritéria(vpravo nahoře, vlevo dole….),číselnou řadu 1-10.
Děti doplňovaly slova do textu(malované čtení)
Vymalovaly si vystřihané tvary zimních čepic inkoustem. Rozvíjely svoji fantazii při jejich zdobení zmizíkem. Jemnou motoriku procvičily tvořením kuliček z krepového papíru a dolepením na bambuli. Při kolektivní práci vytvořily šálu ozdobenou nastříhanou vlnou.
Vymýšlely rýmy a tvořily slova protikladná na zimní tématiku.
Naučili jsme se novou písničku “Co si oblékneš”.
Celý týden jsme zakončili módní přehlídkou, při které si děti zahrály na moderátory. A tak jsme si zábavnou formou zopakovali vše, o čem jsme si celý týden povídali.

Výtvarné a pracovní činnosti

         

Módní přehlídka

 

15. – 19. 1. 2024 – Kuli, kuli, kulilá, to je koule sněhová

Leden je v plném proudu a mráz venku čaruje svými ledovými kouzly. To nás ve třídě motivovalo k zimním pokusům. Děti soustředěně zkoumaly skupenství vody a experimentovaly s ledem i sněhem. Pozorovali jsme tání sněhu a vznik ledu a přemýšleli jsme nad jejich vlastnostmi (studený, tekutý, tvrdý,…) Při zkoumaní děti rozvíjely svoje tvořivé a logické myšlení. V rámci prožitkového učení byl led a sníh volně dostupný i k volným hrám. Děti malovaly na ledové odlitky vodovými barvami nebo kreslily obarvenými kostkami ledu. Také jsme společně vyrobili umělý sníh sloužící jako modelína.

Krásy zimní přírody jsme objevovali také na zahradě MŠ.

Téma bylo propojeno i s polárními zeměmi (Antarktida, Arktida a Grónsko). Děti se seznámily s pojmy jako iglú, Eskymák a uvědomily si existenci jiných kultur a vliv počasí na zemi. Také hledaly zimní kontinenty na globusu a v atlase světa. Získané informace o životě Eskymáků využily i  v námětových hrách. Naučily se o nich i básničku doplněnou pohybem. Učily se poznávat a pojmenovávat i zvířata ze zimních kontinentů.  Všichni se zdokonalili v konstruktivních dovednostech a jemné motorice při výrobě ledního medvěda a společného stavění iglú z polystyrenu. Během týdne byla procvičena číselná řada, velikosti a prostorová orientace při hrátkách s papírovými rampouchy. U pohybových her bylo dbáno na správné provádění cviků a ovládání dechu.

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Zimní hrátky a experimenty s vodou, ledem a sněhem

 

Výroba umělého sněhu (kukuřičný škrob, tekuté mýdlo nebo tělové mléko)

Další řízené činnosti

 

Námětové hry

 

8. – 12. 1. 2024 – Rolničky cinkají, koníčci klusají, do kraje přijela paní zima

V tomto týdnu jsme se zaměřili na  pozorování počasí a jeho vliv na změnách v přírodě. Určili jsme si charakteristické znaky zimy, důležitost správného oblékání, zopakovali si činnosti a různé druhy sportů typické pro toto období.
V čteném příběhu “ Maťa a sněhulák, jsme si určili charakteristické vlastnosti hlavních hrdinů, děti popisovaly a určovaly podle výrazu v obličeji pocity a nálady.
Při nácviku písničky “Travička “si děti procvičily rytmizaci slov za doprovodu plastových víček, rozebraly si text písně, který všechny velice zaujal. Spojili jsme mluvené slovo s pohybem při nácviku básničky “Když ti mrznou obě uši”

Děti procvičily drobné svaly rukou při trhání a lepení krepového papíru, dbaly na přesnost a  správné držení nůžek při vystřihování podle předkresleného tvaru “ Sněhulák v klobouku”.

Rozvíjeli jsme fantazii a představivost při vystřihování různých tvarů z papíru, Při jejich lepení děti vytvořily obrázek zimy.
U této činnosti si procvičily prostorové vztahy, názvy geometrických tvarů různých velikostí, které vyhledávaly i v prostorách třídy. Při hře s papírovými koulemi určovaly jejich počet, porovnávaly množství více – méně – o kolik.
Zpestřením týdne bylo páteční vystoupení s živými papoušky, které nás všechny-děti i dospělé pobavilo i potěšilo.
 
Výtvarné práce (Sněhulák, Zima)
 
 
Řízené činnosti 
 
 
Vystoupení s papoušky
 

3. – 5. 1. 2024 – Na Tři krále, o krok dále 

Začátkem nového roku se děti přivítaly povídáním o Vánocích, dárcích, o čase stráveném s rodinou a silvestrovských oslavách.  Na toto téma jsme navázali legendou o příchodu Tří králů do Betléma. Tento příběh si děti zkusily také zdramatizovat. Naučily se pojmenovat Tři krále a zrakově i sluchově poznat jejich začáteční písmena. Ty si procvičily i u pohybových her. Výtvarně se děti zdokonalily při detailním malování postav Tří králů fixem na jimi vystřiženou kometu rozetřenou suchým pastelem. Zazpívali jsme si celou písničku My tři králové jdeme k vám a nezapomněli jsme si vysvětlit také význam charitativní Tříkrálovské sbírky a její tradici. 

Výtvarná práce (stříhání, fix, suchý pastel)

ll 

   

Aktivity u stolečku

   

Dramatizace příběhu o Třech králích

(Kometa, Tři králové, král Herodes, Marie, Josef, Ježíšek, zvířátka v Betléme)