Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Leden 2023

23.1. – 27.1. 2023       Pojedeme na výlet, do světa a domů zpět 

Tento týden jsme zavítali do krajů sněhu a ledu. Společně jsme se na začátku týdne vydali, a putovali téměř celý týden, směr – polární oblasti. Popsali jsme si přírodní podmínky, počasí a zvířata žijící v severních i jižních částech Země. Nové informace jsme čerpali v encyklopediích. Zrakové vnímání jsme rozvíjeli při práci s atlasem a globusem. Zde jsme nalezli a obohatili se o nové pojmy- podnebí, polární den x noc, polární liška.  Představili jsme si Eskymáky. Všechny nás zaujal jejich vzhled,  zvyky, ale především, jaká mají obydlí. Už víme, že iglú je kupolovitý přístřešek vyrobený ze sněhových bloků, tvořen úzkou podlouhlou předsíní, která zabraňuje chladu. Iglú jsme si vyzkoušeli postavit ve třídě, na školní zahradě, ale i z kostek cukru. Naučili jsme se novou báseň Iglú s pohybovým doprovodem. Během týdne jsme se učili soustředěně objevovat, také si  uvědomit si, že ne všichni lidé jsou stejní.

Přehled aktivit a nabízených činností 

Dozvěděli jsme se, že hlavní obživou Eskymáků je rybolov. Ryby jsme počítali, určovali pojmy více a méně, zároveň procvičili prostorovou orientaci.

 Hrajeme si na Eskymáky –  stavíme iglú z kostek v prostoru ve třídě

 

Výtvarná činnost – Téma: lední medvěd

– otisk kostiček lega v temperové barvě, lepení vaty (rozvoj oblasti jemné motoriky, práce s netradičním materiálem)

při výtvarné činnosti jsme se tentokrát u st. dětí zaměřili na přesnost u stříhání a zvládnutí práce s papírem

Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky a užívali si naplno pobyt na školní zahradě. Sníh jsme nabírali, vozili, stavěli si iglú, hledali stopy…

Čerpáme nové informace, zkusili jsme si chůze na sněžnicích – rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla

16.1. – 20.1. 2023  Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop 

Zimní období spojujeme se sněhem a ledem, ale i s obtížným obdobím pro volně žijící zvířata. A tak jsme získávali tento týden základní poznatky o lesních zvířatech, kde žijí a čím se živí, o jejich způsobu života. Učili jsme se je jednoduše charakterizovat, všímat si jejich typických znaků, hledat mezi nimi rozdíly. Prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat svět zvířat jako jednu z forem života. Také jsme si přiblížili péči o ptactvo v zimě. Rozdělili jsme si ptáky na stěhovavé x stálé. Popsali si jejich stavbu těla a pokrytí. Samozřejmě jsme si pověděli, jak můžeme ptáčkům v zimě přilepšit. Hledali jsme rozdíly krmítko x krmelec, vyhledali, co do nich patří x nepatří. Po celý týden jsme pracovali s interaktivní tabulí, kde jsme vyhledávali nové informace.  Obrazový materiál nám posloužil jako názorná pomůcka pro lepší představivost. Vyjmenovali jsme si pět základních znaků, které ptáci a živočichové potřebují k životu. Ptáčky jsme si přiblížili novou básničkou Vrabeček, s pohybovým ztvárněním a písní Kdo to ťuká na okénko.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – krmítko

– otisk houbičky v temperové barvě, lepení dřívek podle předlohy, posypání semínek (procvičen špetkový úchop, prostorová orientace)

   

Plnili jsme úkoly s tematikou zvířat, vyhledávali nové informace..

Výroba krmítka (polytechnická výchova) – práce se dřevem

– děti si vyrobily s dopomocí krmítko, které umístíme na školní zahradu

Nezapomínáme v tomto období na ptáčky – chystáme jim dobrou svačinu

-malé přívěsky na krmítko pro ptáčky – použití kokosový olej, volné ptačí semeno, vykrajovátka

V pátek jsme se proměnili ve zvířátka a užili si dramatizační a improvizační chvilky při pohádce na přání dětí – Boudo, budko

Návštěva krmelce – celý týden se děti dozvídaly spoustu zajímavých informací o volně žijících  zvířatech a jejich  životě v lese. Týdenní téma zakončila společná vycházka ke krmelci. Děti nezapomněly a přinesly pro zvířátka dobrůtky – mrkev, jablíčka a sušené housky. Našim záměrem bylo především rozvinout v dětech kladný vztah ke zvířatům a k přírodě.

 

 

9. – 13.1. 2023  Dovádění s mrazíky 

Ani tento týden jsme nezaháleli a procvičovali vše, co se dalo. Od pondělí na děti čekalo nové téma – znaky zimy a zimní sporty. Upevňovali jsme posloupnost ročních období, jejich charakteristické znaky. Z obrazového materiálu jsme vyhledávali a popisovali obrázky pouze se symboly zimy, které jsme následně třídili, počítali a porovnávali – malý x velký, větší x největší.  Slovní zásobu jsme opět rozšířili o nová slova (jinovatka, mráz..). Také jsme se seznámili s vybranými druhy zimních sportů. Prostřednictvím poutavých textů jsme upozornili na nebezpečí, která nás během zimního období mohou potkat. Pohybový doprovod jsme se naučili u nové písně Sněhulák.

Z nabídky činností:

Prostřednictvím pracovních listů a aktivit procvičujeme předčtenářské a předmatematické dovednosti

Cvičení nás baví – u cvičení s overbally rozvíjíme pohybové dovednosti (cviky jako prevence i terapie ortopedických vad nohou)

Když se voda mění v led – pokusy s vodou (Vyzkoušeli jsme si, co se děje s vodou v tvořítku na led v mrazáku. Podle tvořítka umístěného venku  na parapetu jsme zjistili i bez použití  teploměru, že v noci mrzlo. Led jsme si mohli osahat a vůbec nám nevadilo, že studí.)

Výtvarná práce na téma jinovatka – malba pozadí inkoustem, posypání hrubozrnnou solí, dotváření krajiny zmizíkem a černým slabým Centropenem (procvičen špetkový úchop, detailní obtahování – pečlivost)

3. – 6.1.  2023   Stojí bílý panáček, na hlavě má plecháček 

 

V úterý 3.1. 2023 jsme se radostně přivítali v novém roce.  Společně jsme zavzpomínali, jak jsme prožili Vánoce a jaký dárek nám udělal největší radost. S vánočními svátky úzce souvisí povánoční svátek – Tři králové.  A tak jsme se na začátku kalendářního roku seznámili s tímto svátkem a využili mnoho našich aktivit. Rozšiřovali jsme si nové obzory o lidové tradice a zvyky. Upevňovali jsme si vědomosti o časových představách.  Navázali  jsme na vánoční příběh vyprávěním O tři králích a plnili úkoly.  Podle diktátu jsme  pracovali  s  řadovými číslovkami a počátečními písmeny, vytleskávali slova. Popsali jsme si vzhled postav a ztvárnili jsme je při výtvarné činnosti.  Děti poznávaly význam  charitativních   činností a důležitost pomáhat druhým. Naučili jsme se píseň My tři králové.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma Tři králové

  • stříhání obkreslené šablony (sledován správný úchop nůžek)
  • práce s lepidlem (dbáno na čistotu při lepení tekutým lepidlem)
  • dotváření postav se všemi detaily
  • rozvíjena oblast jemné motoriky

Aktivity na zrakové vnímání jsme procvičili prostřednictvím interaktivní tabule ( zrakové vnímání ovlivňuje rozvoj řeči, prostorovou orientaci, základní matematické představy) 

  • vyhledávání stanoveného tvaru
  • logické dvojice, stíny obrázků a rozdíly
  • hledání předmětů nepatřících do řady, bludiště

Hrajeme si s písmenky – vyhledávání písmen, procvičení barev a řadových číslovek podle diktátu