Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Květen 2024

Všechny děti na světě dnes mají svůj den, tak to všichni společně pěkně rozjedem – 27. – 31. 5. 2024

A už se nám blíží MDD, na který se jistě už všechny děti těší. Proto jsme se tento týden věnovali ”multikultuře” a všemu co s tím souvisí.
Děti se seznámily s jinými národnostmi a kulturami na naší Zemi. Využili jsme k tomu glóbus, encyklopedii-“Atlas světa pro děti”. Děti přiřazovaly zvířata, lidi podle barvy pleti, seznámily se s přírodou a klimatem příslušným pro danou zemi.
Více jsme se zaměřili na poznávání indiánů. Děti si vyzdobily indiánské típí i samotného indiána. Při seznámení s písní “Indiánská rodina” se zaměřily na střídání rychlého a pomalého tempa, hlasitosti zpěvu. Za doprovodu akordeonu jsme si upevnili známé písně, které děti určovaly podle počáteční melodie.
Interaktivní televize nám byla pomocníkem při výuce indiánského tance podle J. Ondera. Zde si děti vyzkoušely přeskoky přes ohniště, plížení, skákaní a točení na jedné noze a mnoho dalších prvků, které dohromady tvořily veselý tanec, který jsme zakončili indiánským pozdravem a pokřikem.

 

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Vzdělávací řízené činnosti

    

 

Hudebně pohybové aktivity

 

Volné činnosti

Poletuje motýl tiše, křidélka má jako z plyše – 20. – 24. 5. 2024

Rozkvetlé stromy všude kolem voní – 13. – 17. 5. 2024

Měsíc květen má příznačné jméno vzhledem ke krásně kvetoucí přírodě v tomto období.
Stromy, keře byly hlavním tématem tohoto týdne. Děti se seznámily s některými druhy ovocných stromů. Popsaly si jeho hlavní části, včetně květů, plodů, které si i názorně ohmataly a prohlédly. Určovali jsme rozdíl mezi stromem a keřem, stromem jehličnatým x listnatým a jejich vzhled v jednotlivých ročních obdobích.
Připomněli jsme si některé druhy u nás žijících ptáků a význam stromů pro jejich a náš život. Naučili jsme se písničku “Vrabčák s noty”, kde děti “hrou na tělo” napodobovaly rytmus a zazpívaly melodii podle hrané předlohy.
Stromy v květu jsme si i výtvarně ztvárnili vodovými barvami. Procvičili jsme si svoji zručnost při manipulaci se špejlí a krepovým papírem, který jsme zapichovali do připravených dírek.
Ve středu jsme vyrazili na první letošní společný výlet do “Pohádkové vesničky” v Podlesí. Divadelními ukázkami pohádek se děti seznámily s celým prostředím. K pěknému zážitku přispělo i teplé a příjemné počasí.
Celý týden jsme zakončili pohádkou “Šípková Růženka”, kde si děti rozvíjely svoji slovní zásobu, tvoření vět, souvětí při popisu obsahu, posloupnosti děje podle demonstračních obrázků.

 

Výtvarné a pracovní činnosti

Ř

Řízené činnosti

 

Výlet do pohádkové vesničky Podlesí – více fotek ve fotogalerii

Moje milá rodinka, má mamku a tatínka  – 6. – 10. 5. 2024

Týden s očekávanou besídkou pro maminky je za námi. Děti se naučily písničku pro maminku a společně předvedly celé pásmo pohybových básniček, písní a tanečků, kdy překonaly ostych před publikem a rozvíjely tak i svoje komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Učily se tímto udělat radost maminkám i ostatním členům rodiny včetně vyrobených dárků. Rodina bylo téma tohoto týdne, tak děti určovaly všechny členy rodiny a snažily se vzpomenout i na jejich jména. Povídali jsme si o důležitosti mámy v rodině a jak jí umět pomáhat. Ve výtvarné práci si děti zkusily namalovat autoportrét, kdy na sebe dívaly zrcadle. Při malování obličeje se všemi detaily bylo dbáno na správné zacházení s tuší. Koncem týdne si děti zdokonalovaly pohybové dovednosti na multifunkční prolézací stavebnici na zahradě MŠ.

 

Výtvarné práce

  

 

Besídka ke dni matek

Hry na zahradě

 

Čarodějnice + Moje milá rodinka, má mamku a tatínka – 29. 4. – 3. 5. 2024

V tomto týdnu navazujeme tématem na ten předešlý ”Čarodějnice”, který všechny děti velice baví a užívají si ho.
V pondělí nás opět navštívila praktikantka Simona Mojžíšová, která si pro děti připravila úkoly k zamyšlení nad svými pocity,náladami – zvládání svých emocí. U příběhu o Dvou čarodějnicích děti popisovaly děj, tvořily jeho posloupnost, přiřazovaly postavy se správným výrazovým projevem. Určovaly charakter hraných melodií na klavír-pomalýxrychlý, smutný x veselý. Nakonec si samy čarodějnici z jednotlivých částí slepily do celku.
V úterý nás čekal čarodějnický rej v maskách na školní zahradě. Děti si vyzkoušely svoji zdatnost při plnění úkolů, zatančily si a nakonec vyhledaly a snědly sladký poklad.
Po prvním májovém svátku jsme se věnovali přípravě na besídku k Svátku matek. Děti si namalovaly vodovými barvami svoji rodinu. Zde jsme dbali na ztvárnění lidské postavy se všemi detaily,pečlivost při vymalování a dotvoření pozadí.
Společně s třídou Opiček jsme se naučili písničku: ”Všechno naše máma umí”. Děti si vyzkoušely rytmizaci slov spojenou s “hrou na tělo”.
Výtvarné činnosti
Aktivity s praktikantkou
Čarodějnický rej