Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Červen 2024

Do zoo já chodím rád, bydlí tam můj kamarád, pochází až z Afriky a je hodně veliký – 10. – 14. 6. 2024

Blíží se nám konec školního roku a s ním dlouho očekávaný výlet. Tentokrát jsme společně s rodiči navštívili “Dinopark Vyškov”. Vedle dinosaurů je zde i malá zoologická zahrada s některými druhy exotických zvířat, které byly i tématem tohoto týdne.
Děti je poznávaly a určovaly podle vzhledu, zemí, kde žijí. Jejich názvy rozkládaly na slabiky, určovaly jejich počet, hlásky na začátku a na konci slova. Porovnávaly je také podle velikosti. 
Rozvíjely svoji fantazii a představivost při výtvarném ztvárnění svých zážitků z výletu. Vytvořily si i svého “páva”. Každý si vybral papírové barevné proužky, které skládaly a lepily do předem daného tvaru k vytvoření ocasu. Dbaly na čistotu při lepení a dotvořily obličej se všemi detaily.
Naučili jsme se novou písničku “Zoologická zahrada”. Zde si děti vyzkoušely dechová cvičení, motoriku mluvidel. Změnám rytmu v písničce se děti přizpůsobily svým pohybem podle vlastní fantazie.

 

Výtvarné a pracovní činnosti

Řízené činnosti  u tabule                Digitální gramotnost – malovaní na tabletu

Školní výlet -Dinopark a ZOO Vyškov

 

V potůčku i v řece, najdem vodu přece – 3. – 7. 6. 2024

Tento týden se děti seznámily s některými druhy živočichů žijících ve vodě nebo v její blízkosti. Určovaly je podle vhledu i zvuku a třídily je na vodní a suchozemské. Vývoj žáby mohly děti pozorovat i reálně díky pulcům z místních vod. Žáby si děti mohly vyrobit z toaletní ruličky a naučily se básničku o vodníkovi, kde byl kladen důraz na správnou výslovnost. Připomněli jsme si důležitost vody pro život člověka i přírodu, její skupenství a koloběh. Dětem byl vysvětlen rozdíl mezi rybníkem a potokem. Povídali jsme si o rybaření včetně ukázek na interaktivní tabuli. Hráli jsme pohybové hry, kdy se děti učily správně reagovat na zrakový i zvukový signál. Celý týden vytváříme povědomí o sounáležitosti lidí s přírodou.

Výtvarné a pracovní činnosti

   

Pohybové hry

Grafomotorika