Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Březen 2024

 
25. – 28. 3. – Velikonoce
 
Velikonočním svátkům jsme se věnovali i další týden. Děti si upevňovaly zvyky a tradice. Odnesly si domů vlastnoručně vyrobený a ozdobený papírový košík plný malovaných kraslic. Opakovali jsme velikonoční básničky a písničku. Děti vykreslovaly velikonoční omalovánky a procvičily grafomotorické prvky. Každý komunitní kruh jsme zahájily krátkým velikonočním příběhem nebo pohádkou, kdy děti soustředěně poslouchaly a následně odpovídaly na jednoduché otázky. Podrobně jsme probrali konkrétní zvyky Pašijového týdne – Modré pondělí atd. Hráli jsme jarní pohybové hry – Na včeličky, Zlatá brána, Jak rostou květinky, Zlatý věnec,… 
 
Přejeme všem krásné Velikonoce. 
 
 
 
 
 
18. – 22. 3. – Slavíme dnes jarní svátky, vejce dáme do ošatky
 
Druhou polovinu měsíce března jsme věnovali přípravám na velikonoční svátky, na které se děti velice těší.
Seznámili jsme se s jejich tradicemi a zvyky vykonávané dříve a nyní-názvy a náplň dnů, které předchází samotným Velikonocům (Květná neděle. Modré pondělí, Šedivé úterý…)
Procvičili jsme jemnou motoriku, představivost, myšlení při “papírovém tkaní”, kdy jsme společně vytvořili košíky pro papírová vajíčka. Ty si děti samy vystříhaly, s využitím plochých štětců vymalovaly vodovými barvami a vyzdobily papírovou krajkou.
Vyzkoušely si svoji zručnost, manipulaci s křehkým materiálem – malování tuší vyfouklá vajíčka.
Procvičili jsme si rytmus za doprovodu Orffových nástrojů při nácviku písně “ Já jsem malý koledníček”. Zde si děti vyzkoušely správnou reakci na dirigentská gesta. Pohybově ztvárnily básničku “Kropenatá slepička”.
Děti se učily soustředění při čtení pohádky ”Jak šlo vejce na vandr”. Zde pohybově reagovaly na daný text, procvičily si názvy domácích zvířat, číselnou řadu 1-10,prostorové vztahy. Při její dramatizaci rozvíjely slovní zásobu a samostatné tvoření dialogů.
Zpestřením týdne bylo kouzelnické vystoupení pana Jiřího Krejčí s názvem ”Dopravní školička”.
 

11. – 15. 3. – Táta včera na venku, našel první sněženku

Jaro se pomalu probouzí a s ním i první květiny. S těmi se děti seznamují nejen na demonstračních obrázcích, ale hlavně environmentálně a smyslově na vycházkách nebo při setí osení. Děti se učily popisovat části rostlin a také je výtvarně ztvárnit. Jemnou motoriku procvičily také při skládání tulipánů z papíru. Recitovaly novou pohybovou básničku Sněženka už vykukuje a zpívaly jarní písničky doprovázené pohybovými hrami. Děti určovaly změny v přírodě vlivem střídání jednotlivých ročních období. V rámci řízených i volných činností jsme procvičovali předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. V pátek 15.3. navštívili předškoláci ZŠ Rozsochy, kde se seznámili s prostředím, které budou v příštím školním roce navštěvovat.

 

 

Výtvarné a pracovní činnosti

                

 

Další řízené aktivity

Předškoláci ve škole

4. – 8. 3. – Po zimě maličko, vyskočí sluníčko, paprsky své natahuje, kvítka v zemi vytahuje 

A už tu máme měsíc březen a s ním pomalu se blížící jaro. Pozorovali jsme s dětmi změny v přírodě, které nastaly vlivem teplého počasí.
Děti si popsaly jednotlivé části sněženky a bledulky. Připomněly si, co rostliny ke svému růstu potřebují.
Mezi první kvetoucí keře patří určitě jíva-“kočičky”, kterou děti výtvarně ztvárnily-rozvíjely svou fantazii mícháním barev při kreslení pozadí suchými pastely, procvičily jemnou motoriku při práci s vatou. Seznámily se s básničkou “Kočičky”, písničkou “Jaro je tu”,” Vrby se nám zelenají”, které si i pohybově ztvárnily.
Zavzpomínali jsme na stěhovavé ptáky, kteří se k nám vrací z teplých krajin, určovali počet slabik, hlásku na začátku a na konci u jejich názvů. Všichni společně jsme vymýšleli homonyma a popisovali jejich význam.
Upevňovali jsme základní geometrické tvary různých velikostí, barev a jejich prostorové umístění k vzhledem vlastní osobě podle daných pokynů.
Děti si procvičily poskoky snožmo, po pravé a levé noze, překonávaly strach z nezvyklých poloh, kotoul vpřed při proudovém cvičení.

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Rozvoj smyslů (předmatematická a předčtenářská gramotnost)

Řízené činnosti v komunitním kruhu

´

Pohybové aktivity