Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Září 2022

1.9. – 9.9.2022 – Dobrý den se pozdravíme, ve školce se uvidíme 

První dny v MŠ probíhá adaptace dětí, kdy se snažíme především o nenásilné a milé přijetí dětí do kolektivu MŠ. Děti se učí odloučit na určitou dobu od rodičů. Seznamují se s novým prostředím, učitelkami i s kamarády. Také se učí pravidla své třídy a režim dne v MŠ. Zkoumají třídu, hračky, prostředí školky a školní zahrady. Vše probíhá především klidně, aby se děti cítily v bezpečí. Děti se učí poznat svoji značku a své místo v šatně a u stolečku.

Ve výtvarné chvilce se děti seznámily s prstovými barvami, kdy si mohly zkusit samovolně malovat prsty a otisknout si dlaně na papír. V rámci navázání kontaktu zpíváme známe písně – Kočka leze dírou, Skákal pes,… a hrajeme hry jako například Kolo, kolo, rýnský… Také jsme si protahovali tělíčka formou pohybové Uvítací básničky a dalších pohybových aktivit.

    

Ve čtvrtek 8.9. 2022 si děti mohly vyzkoušet, jak se jezdí se školkou na výlet, protože jsme se v rámci adaptace vypravili i s několika maminkami a žáky ZŠ Rozsochy, na Národní výstavu – Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Mimo zvířat jsme si prohlédli přehlídku moderní a historické zemědělské techniky, a užili si společně doprovodný program.

Adaptace dětí proběhla a bude probíhat podle jejich potřeb, aby bylo vše adekvátní k jejich věku a celkovému rozpoložení. 

12. – 15.9. 2022 – Všude dobře, doma nejlíp 

V dalších adaptačních dnech už se děti učí pravidelnému dennímu režimu v MŠ, kdy se zapojují do všech dopoledních aktivit (pohybové, výtvarné, pracovní, hudební, logopedické). Učí se jednoduchá pohybová říkadla a hry, kdy se snaží napodobit učitelku – pohybová hra Bublina, Lepidlo, Opičí rozcvička, hry s malými plastovými míčky. Vše je zaměřeno na prosociální vztahy a navazování kontaktů mezi dětmi.

Naučili jsme se písničku Kamarád a pohybovou Domečkovou básničku. Seznámili jsme se i s hudebními nástroji, které  MŠ používáme.

Formou her jsme se učili říct svoje jméno a povídali jsme si především o svém domově. Děti ví, s kým bydlí a cílem tématu bylo dětem nastínit, že i školka je takový náš druhý domov.

Děti se seznamují s výtvarnými technikami – práce a správná manipulace se štětcem, barvou a lepidlem nebo tupování houbičkou. Výtvarně ztvárnily svůj dům.

Domečky jsme stavěli i z různých stavebnic a kostek.

Rozvíjíme jemnou motoriku. U starších dětí se dbá na rozvoj řeči a na správné držení štětce a tužky při pracích u stolečku, kdy se věnují i předmatematických schopnostem (pracovní listy přiměřené věku). 

Při společné práci na koberci se děti učily a opakovaly barvy – Barevné domečky

Také jsme se v rámci socializace seznámili v druhou třídou Soviček. 

19. – 23. 9. 2022 – Všechno lítá, co peří má 

Tento týden jsme si povídali o ptáčcích. Hráli jsme si na vlaštovky a na vrabce a učili se u toho, že někteří ptáci na zimu odlétají do tepla a jiní zůstávají a my jim v zimě dáváme zrníčka do krmítek. Na procvičení jemné motoriky a především špetkového úchopu, děti se zrníčky i pracovaly, když vyráběly vrabčáky, o kterých se naučily také pohybovou básničku. V rámci grafomotoriky jsme se učili ptáčka i nakreslit. V logochvilkách děti krákaly jako vrány a zkoušely napodobovat i další zvuky různých ptáčků. Zkoušeli jsme si ,,ptačí řečí“ i zazpívat. Při práci u stolečku hrály děti pexeso s danou tématikou nebo vyplňovaly pracovní listy, ale také modelovaly z plastelíny, navlékaly korálky nebo malovaly podle své fantazie vodovými barvami. Děti rády opakovaly již naučené básničky, písničky i hry.

Výtvarná a pracovní činnost – práce s přírodninami 

Volná práce s vodovými barvami

Grafomotorika k uvolnění ruky a zápěstí

26. – 30. 9. 2022 – Kutálí se ze dvora takhle velká brambora

V posledním zářijovém týdnu se děti seznamovaly s polními pracemi a plodinami a s jejím významem pro nás. Vyráběli jsme z brambor, vozili brambory traktorem a hráli s nimi hry. Naučili jsme se pohybovou básničku Brambora a písničku Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pole jsme si ztvárnili i ve výtvarné činnosti, kdy jsme malovali netradičním způsobem, a to ježděním po papíře s namáčeným traktůrkem v barvě. Děti u toho rozvíjely svoji představivost a fantazii a také špetkový úchop. Společně jsme si užili maňáskové divadlo s pohádkou O veliké řepě. U pohádky jsme se naučili celou posloupnost děje a další dny si děti pohádku s dopomocí zkusily i zdramatizovat v maskách. Rozvíjeli jsme především řeč a spolupráci s dětmi. Tu si  procvičili také u společné výtvarné práce, kdy udělali velikou řepu pomocí otisků korků a rukou. Děti se během týdne učí barvy, počítat do 6 a stále si ukotvují pravidla třídy, vzájemné respektování a základy hygienických návyků. 

Výtvarné činnosti: -netradiční výtvarné techniky pro rozvoj jemné motoriky, ale i představivosti 

Polytechnické a environmentální činnosti:-manipulace a seznamování s přírodninami

Práce na koberci: -předmatematická schopnost (velikosti, barvy, počítání do 6, prostorová orientace)

Dramatizace pohádky O veliké řepě