Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Září 2023

25.9. – 29.9. 2023    Na zem jablka padají, ptáci křídla zdvihají

 Nástup podzimu nás vybízel, abychom se v průběhu týdne věnovali podzimní tematice. Zaměřili jsme se na charakteristické rysy podzimu, jeho počasí a změny v podzimní přírodě. Povídali jsme si o jeho barvách, a zároveň upevňovali a opakovali základní barvy. Barvy podzimu jsme zkusili hledat i mezi pastelkami. Při výtvarné tvorbě jsme pracovali s přírodninami. Spadané listy jsme použili v kombinaci s temperovou barvou, ale také při řazení od nejmenšího po největší. Za použití obrazového materiálu jsme upevňovali sled ročních období. Nástup podzimu je pevně spjat s odletem některých  druhů ptáků. Pokusili jsme se  obohatit o poznatky z ptačího světa, a nahlédli do jejich způsobu života. Rozlišili jsme si ptáky na stěhovavé a stálé. Popsali si jejich základní stavbu a pokrytí těla. Seznamovali se s antonymy malý x velký, zima x teplo, první x poslední. Prohlíželi jsme si knihy s podzimní tematikou. Čtenářskou gramotnost jsme rozvíjeli při četbě příběhu O vlaštovce. Plnili jsme úkoly k textu, zahráli si pohybovou hru Na vlaštovky, kdy jsme se procvičili klenbu chodidla a správné držení těla. Trénujeme nadále samostatnost dětí při oblékání a péči o vlastní oblečení.

Z nabízených činností:

Výtvarná činnost: – podzimní tvoření

Výtvarná technika: – otisk přírodnin

Výtvarný záměr: otisk spadaných listů v barvách podzimu v kombinaci s temperovou barvou

– lepení částí okna, vymalování šablony a lepení vlaštovky

(rozvíjena oblast jemné motoriky, opakování základních barev, dbáno na čistotu při práci s tekutým lepidlem)

Na aktivitu u stolečku jsme použili krmení pro ptáčky. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku (při přesýpání), hmatové vnímání (struktura a tvar zrní), trpělivost.

Pracujeme s obrazovým materiálem

Pohybová hra Na vlaštovku

18.9. – 22.9. 2023  Vykoukla z hlíny veliká brambora

Tento týden proběhl ve znamení polních plodin, zejména brambor. Našim záměrem bylo děti seznámit s jejich využitím a přínosem pro člověka. Celý týden byl plný brambor.  Děti si přinesly brambory, o kterých jsme si povídali, vnímali je všemi smysly, a které nás inspirovaly k matematickým představám. Brambory jsme třídili, přenášeli, všímali si jejich rozdílů. Zdokonalovali jsme pracovní dovednosti při loupání brambor a kukuřice.  Že brambory nemáme pouze k jídlu, jsme se přesvědčili při práci s bramborovými razítky, kdy děti kouzlily dekorace podle vlastní fantazie. Téma brambor se promítlo i v říkance o Bramboře, kterou doprovázíme pohybem s padákem. Do našeho týdne nám skvěle zapadla další klasická pohádka O veliké řepě, se kterou jsme opět pracovali. Dalšími činnostmi jsme děti vedli ke snadnějšímu zapamatování děje. Procvičili jsme nové pojmy první X poslední, před X za. Děti rozvíjely mluvený projev a učily se zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. V závěru měsíce se seznámíme s charakteristickými znaky podzimního počasí a rozloučíme se některými ptáky před cestou na jih.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost:

Výtvarná tvorba: téma polní plodiny – kukuřice

– malba temperovou barvou na připravenou šablonu

– otisk lego kostičky,  lepení listů

(práce s netradičním materiálem, dbáno na čistotu při práci, úklid pomůcek)

Dramatizace pohádky O veliké řepě

Podzimní pokus s kukuřicí – touto aktivitou rozvíjíme environmentální povědomí a utváříme vztah mezi dítětem a rostlinou. Pozorujeme klíčení, pečujeme o kukuřici doléváním vody. Za měsíc by nám měla kukuřice celá obrůst

Uvolnění ruky – kutálí se nám brambora

Manipulujeme s přírodním materiálem a učíme se spolupracovat při praktických činnostech

  

11.9. – 15.9. 2023   Tolik barev na světě, na té naší planetě

Podzimní květiny zdobí snad každou zahrádku. Pyšní se svou širokou škálou barev a velikostí. V uplynulém týdnu jsme si ukázali, které druhy květin mohou krášlit naše záhony a představili, jakou vyžadují péči. Hlavní roli z nich u nás hrála slunečnice. Tu si děti vytvořily za pomocí odpadových roliček. Špetkový úchop procvičily při lepení a při posypu slunečnicových semínek. Také už umíme novou báseň Slunečnice, kterou pilujeme i s pohybovým doprovodem. Cílíme, aby děti tuto květinu bezpečně poznaly, jak svým jménem, ale také barvou. Trénovali jsme i další barvy, zejména základní. Třídili jsme a přiřazovali předměty podle barev, ale i podle stejného tvaru.  Barvy jsme zapojovali také do běžné řeči, ale procvičovali i při hraní a oblékání. Od čtvrtka jsme pracovali s pohádkou O červené Karkulce. Přečetli jsme si pohádku, plnili úkoly k textu, za pomocí obrázků řešili dějovou posloupnost. Hledali jsme, která barva se v pohádce objevila. Hrubou motoriku jsme zdokonalovali u překážkové dráhy, kdy jsme si procvičili cestu Karkulky lesem. Týden jsme zakončili experimentem a sladkou tečkou. Upekli jsme si muffiny. Polní plodiny je další téma, které už čeká příští týden na děti.

Z nabídky činností:

Využíváme pěkného počasí a trávíme spoustu času na čerstvém vzduchu na školní zahradě. Při pobytu venku jsme pozorovali barvy ve svém přímém okolí.

Komunitní kruh – pojmenování květin, jejich popis, hledání odlišností, porovnáváme, řadíme a třídíme podle určitého pravidla

Vyzkoušeli jsme si lentilkový experiment plný barev

Výtvarná činnost: Téma podzimní květiny

– práce s odpadovými roličkami, temperovou barvou

– lepení a posyp slunečnicových semínek

– vytrhávání a lepení krepového papíru

(procvičen špetkový úchop, jemná motorika)

Práce s pohádkou O červené Karkulce – dějová posloupnost, sbírání květin, cesta lesem

První společné pečení je za námi. V pátek ráno se naší třídou linula vůně muffinek. Děti pečlivě míchaly a ochutnávaly.

 

1.9. – 8.9. 2023    Vítejte u Opiček, ve třídě plné kluků a holčiček

     

První dny jsou úspěšně za námi. Měsíc září je pravidelně věnován adaptaci dětí. Na školní rok 2023/2024 je zapsáno ve třídě Opiček 12 dětí  – 7 kluků a 5 holčiček.  Letos nám v usnadnění adaptace a ukotvení třídních pravidel pomáhá opička Žofka, která děti provede celým školním rokem.  Plyšové hračky dodávají dětem pocit bezpečí a jistoty, děti se tak lépe adaptují na zcela novou etapu a fungování v rámci kolektivu. V uplynulém týdnu jsme upevňovali jména kamarádů, učili se poznat svoji značku a místo.  Děti si pozvolna osvojují základní hygienické a sebeobslužné činnosti.  Při hrách jsme rozvíjeli kamarádské vztahy, učili se půjčovat a dělit o hračky. Děti si postupně zvykají na prostředí třídy, nové kamarády a na pravidelné střídání činností. Snažíme se, aby pobyt v MŠ byl pro děti příjemný, a aby do naší třídy chodily rády.

Z nabídky činností:

Výtvarná tvorba – skupinová práce dětí – vláček třídy Opiček

– otisk houbičky a korku v temperové barvě (volba barvy dle vlastního výběru)

– hledání své značky

 (utváření správných pracovních návyků, porozumění a spolupráce mezi dětmi)

Kouzelnické představení  

Po roce k nám do MŠ opět  zavítal s novým představením kouzelník,  pan Jiří Krejčí . Děti si tak užily další zábavné dopoledne plné kouzel a překvapení.  (seznámení dětí se základními pravidly společenského chování  během divadelního představení)

Komunitní kruh – symbolizuje partnerství  dětí, zde se učíme soustředit ,vzájemně naslouchat a sdílet zážitky. Učili jsme se novou báseň – Svolání do kruhu a Přivítání s pohybovým ztvárněním (naleznete v záložce Zpíváme, recitujeme). Tentokrát jsme využili skupinovou práci dětí, kde si děti na vláčku třídy procvičily základní barvy a prostorovou orientaci (pojem první  X poslední X za). Nezapomněli jsme ani na pohybové aktivity.

Spontánní hra – dle vlastní volby dětí