Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Říjen 2022

3. – 7. 10. 2022 – Měla babka čtyři jabka

První říjnový týden jsme se věnovali tématu ovoce. Učili jsme se ho poznávat všemi smysly (zrak, čich, hmat, chuť). Tančili jsme mazurku na písničku Měla babka čtyři jabka a jablíčka jsme si namalovali vodovými barvami zapouštěním do klovatiny. Také jsme si zkusili pohybovou básničku Švestka a i švestky jsme vyráběli. Použili jsme k tomu ořechové skořápky, které děti obarvily tmavě modrou barvou. Dále jsme procvičili prostorovou orientaci, kdy jsme dávali jablko na správně zvolené místo (před, na, za, pod,…). Ovoce jsme třídili také podle barev a velikostí a učili se počítat do 6. Kouleli jsme jablíčka a švestky z plastelíny, u čehož jsme procvičili jemnou motoriku ruky a oka a představivost. Bavili jsme se i o tom, jak je pro nás ovoce důležité. 

Výtvarné práce:

 

 

V úterý jsme měli v MŠ kouzelnické vystoupení s panem Jiřím Krejčím, které si děti moc užily. 

10. – 14. 2022 – Mrkvičku si nastrouháme, vitamíny rádi máme 

Po týdnu s ovocem jsme přešli k zelenině. Opět jsme zkoumali čerstvou zeleninu podle tvaru, barev, kdy děti rozvíjely  svoje smyslové vnímání. Povídali jsme si o významu zeleniny. Naučili jsme se básničku Ovoce a zelenina a zpívali jsme společně s velkou třídou písničku Kaštánky, s kterými si děti v tuto dobu mohou v MŠ kdykoli hrát. Ve výtvarné chvilce děti zkusily pracovat s pipetou a vytvářely mrkvičky na zahrádce. Děti se učí koordinovat pohyby ruky a procvičují jemnou motoriku, aby měly dostatečně uvolněné zápěstí a a následně správně držely pastelku. Také si osvojují všechny ostatní praktické dovednosti dané jejich věku (základní druhy lokomoce, změny postojů a poloh). Hráli jsme si na zahradníky, kteří sbírají ovoce a zeleninu v rámci pohybových her. Počítali jsme mrkvičky a řadili zeleninu i u stolečku na pracovních listech nebo obrázcích. 

Výtvarné aktivity: Mrkvičky v zahrádce (Práce s netradiční výtvarnou pomůckou – pipeta – kapání na vatový tamponek – rozvoj jemné motoriky a myšlení, koordinace ruky a oka, malování plochou hranou voskové tužky po celé ploše papíru, nácvik stříhání, manipulace s papírem – namotávání na tužku nebo harmonika, práce s okrasným pískem – procvičen špetkový úchop – posyp, lepení podle instrukcí, rozvoj představivosti

Společné práce:  práce s přírodninou

Třídění zeleniny

Hry s kaštánky

17. – 21. 10. 2022 – Podzim přišel po létě, zimu přivede

Dobré ráno, dobrý den, den se krátí s podzimem, je naše nová uvítací básnička. Podzim přichází a děti se seznamují s jeho typickými znaky a jelikož děti na podzim nejraději pouští draky, tak nás draci provázeli celým týdnem. Cvičili jsme s nimi a naučili se pohybovou básničku Drak na provázku. Procvičovali jsme předmatematické dovednosti (barvy, počítání do 6/10, velikosti, prostorovou orientaci, tvary). Děti si draky i vyrobily, při čemž se učily správné držení štětce a vymalovat celou plochu papíru. Stále si hrajeme s různými plody podzimu jako jsou například kaštany, které děti využívají při různých hrách i při písničce Kaštánky. Zpěv doprovázíme pohybem nebo Orffovy nástroji, kdy děti procvičují rytmizaci. Ve čtvrtek jsme oslavovali Den stromů společnou výtvarnou prací, povídáním o důležitosti stromů a objetím stromů na školní zahradě. A stromy nás budou provázet i v následujícím týdnu. 

Cvičení s draky

      

Hry pro rozvoj předmatematických dovedností

Výtvarné práce pro rozvoj jemné motoriky 

   

24. – 28. 10. – Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny

Dnem stromů jsme navázali na téma Stromy. Rozlišovali stromy listnaté a jehličnaté, snažili se některé pojmenovat a poznat. Třídili jsme kaštany, žaludy, šišky a listy, při čemž jsme procvičili předmatematické dovednosti. Děti si vyzkoušely výtvarnou techniku zvanou frotáž. Tančili jsme se stuhami a třásněmi jako vítr ve stromech, který shodil všechny listy. Děti měly začátkem týdne zpestření v podobě Kouzelnického vystoupení se zvířátky. Konec týdne jsme byli společně se třídou Soviček. 

Výtvarné práce s novými technikami:

 

 

 

Kouzelnické vystoupení se zvířátky: