Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Říjen 2023

23. – 27.10. 2023  Dráčku, dráčku, poleť až k mráčku

V posledních dnech jsme si nemohli nevšimnout, jak se nám příroda proměnila z babího léta v barevný podzim. Využili jsme proměnlivého počasí a povětrnostních podmínek, které nás vybízí užít si podzimní aktivity, jako je pouštění papírových draků. A tak se téměř vše točilo v naší třídě kolem draků. Při poslechu příběhu Dráček Papíráček jsme se zamysleli, co vše může drak vidět z výšky. Rozšířili jsme si slovní zásobu o antonyma – malý x velký, dlouhý x krátký, teplo x zima. Draky jsme porovnávali podle barev, velikostí, počítali mašličky. Zaměřili jsme také na geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník. Cílem tohoto týdne bylo nejen naučit se něco dalšího o podzimu, ale zároveň rozvíjet spolupráci mezi dětmi při výtvarné činnosti. Děti se naučily správný úchop při trhání papírů, barevné útržky následně lepily na připravenou šablonu. Při skládání mašliček procvičily trpělivost a přesnost. Vytvořily si společně draka, který zdobí naší chodbu v MŠ. Prostřednictvím společných aktivit se učí děti spolupracovat, rozvíjet kamarádské vztahy a respektovat se. Zamysleli jsme se také, proč nosíme teplejší oblečení a opakovali si správnou posloupnost při oblékání.  K podzimu nám přibyla další báseň s pohybovým doprovodem Na obloze.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost- papírový drak

skupinová práce dětí – procvičen správný úchop při trhání barevných papírů, lepení útržků na šablonu 

– rozvíjení spolupráce mezi dětmi, procvičena oblast jemné motoriky

Předmatematická gramotnost – třídíme podle tvaru, barev, pracujeme s číselnou osou 1-5

Zrakové vnímání – opakování barev, procvičeny geometrické tvary, hledání podobností tvarů v předmětech ve třídě

Grafomotorické cvičení – uvolňovací cviky

 

16.10. – 20.10. 2023  Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy

Vzdělávací nabídku tohoto týdne jsme vystavěli při pohádce O šišce, která nevěděla, odkud je. Díky této pohádce si děti vytvořily základní představu o tom, co potřebuje strom ke svému růstu, k  životu, přiblížili si životní cyklus a jeho stavbu. Naši pozornost jsme věnovali nejdříve stromům jehličnatým a jejich názvům. Učili jsme se k nim přiřadit šišky a větvičky. Už víme, že modřín je jediný jehličnan, který na zimu shazuje svoje jehlice. Nezapomněli jsme se věnovat také stromům listnatým, zejména těm nejběžnějším, které rostou v blízkém okolí MŠ. Popsali  jsme si odlišnosti mezi stromy a keři. Připomněli jsme si význam dřeva, které nám právě stromy poskytují. Hledali jsme předměty kolem nás, které jsou vyrobeny ze dřeva. Za pomocí špalíku a lupy jsme zkusili odhadovat stáří stromu podle letokruhu. Šiška sehrála u nás ve třídě důležitou roli. Stala se podnětem pro rozvoj čtenářské gramotnosti, u výtvarné činnosti, a při našem dalším experimentu s vodou. Tento týden jsme se seznámili s novou písní Uličníci vrabčáci, kterou doprovázíme pohybovým doprovodem. 20. říjen je stanoven jako den stromů, v tento den jsme zakončili týdenní téma, během kterého jsme tvořili, malovali a učili se o životě v korunách stromů.

Z nabídky činností:

V úterý 17.10. 2023 jsme se společně se žáky ZŠ Rozsochy vypravili místním autobusem do Nového Města na Moravě. Děti si užily hudební představení Včelí medvídci zpívají.

Ve čtvrtek jsme ukončili náš podzimní pokus s kukuřicí. Děti během celého měsíce pozorovaly co se děje s kukuřicí, pečovaly o kukuřici doléváním vody a pozorovaly klíčení. 

Další pokus, který nás zaujal, byl pokus se šiškou ve vodě. Už víme, že na vzduchu a suchu se šiška otvírá, ale ve vodě se po hodině uzavře. Těšíme se na další pokusy a experimentování.

Názorná ukázka, ale i využití dostupného přírodního materiálu v MŠ

Výtvarná činnost – kukačkové hodiny, kouzlíme podzimní listy za pomoci pěny na holení a temperových barev

 

9.10. – 13.10. 2023  Sázím, sázím zeleninu, ruce už mám samou hlínu

Poslední dny byly věnovány v MŠ především podzimní sklizni. Tento týden jsme se zaměřili a orientovali na vybrané druhy zeleniny, se kterými se děti během podzimního období setkávají na našich zahrádkách. Děkujeme všem rodičům za poskytnuté druhy zeleniny, které tvořily součást naší výstavky. Děti si osvojovaly nejen názvy zeleniny, ale také prostřednictvím názorné ukázky mohly druhy zeleniny třídit, porovnávat, pracovat s pojmy první x poslední, velký x malý, modelovat. Získávali jsme poznatky o zdravé výživě a jejímu významu pro lidský život. Seznámili jsme se s různorodými pracemi na zahrádce a základním zahradnickým nářadím. Zmínili jsme, co taková zelenina potřebuje k růstu, jak ji můžeme upravovat a dobře uskladnit. K tématu jsme zařadili píseň Šel zahradník do zahrady, kterou doprovázíme pohybovým doprovodem s padákem. Téma zeleniny se promítla při výtvarné činnosti, kdy děti ztvárnily za pomocí krepového papíru mrkev. Období vyřezávaných dýní je tady. A tak jsme se ve čtvrtek ráno pustili do práce a dlabání. Vytvořili jsme si dekoraci, která bude zdobit v podzimních dnech naši třídu.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma zelenina – mrkev

– otisk bublinkové fólie v temperové barvě

– stříhání a mačkání krepového papíru do tvaru mrkve

– práce s tekutým lepidlem

Dýně patří k podzimu, a tak jsme se pustili ve čtvrtek do práce

Procvičujeme matematickou gramotnost, logické myšlení a prostorovou orientaci, modelujeme zeleninu

2.10. – 6.10. 2023    Už má sadař košíček, plný zralých jablíček

První říjnové dny nás bude provázet aktuální téma ovoce a zelenina. Tento týden patřil ovoci. Cílili jsme, aby všechny děti bezpečně zvládly pojmenovat podzimní druhy. Jejich názvy jsme trénovali prostřednictvím obrázků, ale i názorné výstavky, kterou tvořily druhy, které si děti přinesly. Představili jsme si význam ovoce pro člověka a jeho zdraví. Zdůraznili jsme, že je před použitím nutné omýt ovoce pitnou vodou. Názvy  jsme se pokusili sluchově rozkládat na slabiky. Ovoce jsme třídili dle požadovaných vlastností a procvičili si prostorovou orientaci. Děti zkoumaly jejich tvar, velikost i barvu. Téma ovoce se prolínala jak v  pohybových hrách, výtvarných činnostech, ale i v nové básni Ovoce. Seznámily jsme se s novým pojmem sad. Sad plný jablíček jsme si společně vytvořili za pomocí odpadového materiálu, a vyzdobili si okno na chodbě MŠ. Jablíčka nám zavoněla při pečení štrůdlu. Společnou ochutnávkou a pečením jsme nasáli tu pravou podzimní atmosféru. Nebyly opomenuty ani pracovní listy, prohlížení knih, omalovánky, individuální úkoly u stolečku s tematikou ovoce.

Z nabídky činností:

Pečení nás baví

– upevňujeme hygienické a pracovní návyky při pečení, dbali jsme na dodržení správného postupu podle receptu

(procvičena jemná motorika při krájení, loupání, dále procvičen špetkový úchop)

Procvičeno matematické myšlení a prostorová orientace

Individuální úkoly na téma ovoce

Výtvarná práce na téma ovoce – hruška

– volba podzimních barev, použití šablony

– smyslové poznávání přírody prostřednictvím výtvarných technik (kaštan, šípek, ořech)

(rozvoj výtvarných dovedností)

 Výtvarná práce na téma ovoce – jabloň

– výtvarná práce s odpadovým materiálem – malba roličky (kmen stromu)

–  malba papírové šablony (koruna stromu)

– st. děti seznámení a práce s raznicí (jablíčka)

(dbáno na správný úchop štětce, procvičení základní stavby stromu)

Grafomotorická a dechová  cvičení