Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Prosinec 2023

18.12. – 22.12. 2023   Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky

Tento týden spojovalo jedno slovo. Radost. Celou budovu MŠ jsme oblékli do vánočního kabátku a vyčkávali příchod Ježíška. V pondělí zazvonil zvoneček. Děti se po mnoha dnech dočkaly. Ježíšek přišel. Přinesl dětem nejen stromeček, ale i spoustu dárků, které děti budou využívat v MŠ. V úterý jsme se seznámili s vánočním příběhem. V uchopitelné formě jsme si vyprávěli o cestě Josefa a Marie do Betléma. Následně jsme procvičili časovou posloupnost a řadili děj od začátku do konce. Závěr kalendářního roku tradičně patří vánoční besídce. Děti se na tuto událost připravovaly od konce října. Po malých kouscích lepily střípky, až postupně vzniklo pásmo, které tvořilo průřez básní a písní. Na konci besídky děti rozdaly rodičům překvapení, které si pro ně připravily. Rozbalily si dárečky, které jim přinesl Ježíšek jako velkou odměnu za čas, který věnovaly přípravě besídky. Dětem byl po celý týden poskytnut  dostatek prostoru pro sponntání hru, která má zásadní přínos ve vzdělávání. Sledovali jsme pučení Barborky a její změnu. Učili se vyjádřit svoje přání a naslouchat druhému.

Přejeme Vám klidné a pokojné prožití Vánoc,

mnoho zdraví a štěstí v roce 2024.

Z nabídky činností:

Poslední dny byly ve znamení  her s novými hračkami za poslechu koled

Tematicky zaměřené aktivity – pracovní listy (zrakové vnímání – najdi předmět, který nepatří do řádku), Kouzelné čtení Betlém  s Albi tužkou, přiřazování stínů k danému předmětu, procvičení základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník)

11.12. – 15.12.2023    Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček

Vánoce jsou bezesporu nejkrásnější svátky v roce, které mají své kouzlo.  Tradice Vánoc jsou protnuty lidovými zvyky, tradicemi a pověrami. Děti měly v rámci týdne možnost naladit se na blížící se Vánoce. Nejkrásnější období předvánočního času je čekání na Ježíška. Aby se nám čekání zpříjemnilo, některé zvyky jsme si vyzkoušeli naostro. Bez pečení cukroví si tyto svátky neumíme představit. Oblast jemné motoriky jsme zdokonalovali při vyvalování slaného těsta hned v pondělí.  Na obrázcích jsme řešili dějovou posloupnost pečení perníčků a opakovali správné pracovní návyky při této činnosti.  Jedním ze symbolů Vánoc je ryba.  Při výtvarné činnosti jsme si ztvárnili kapříka. V polovině týdne jsme si připomněli svátek sv. Lucie. Lucie je nositelkou světla. Vyzkoušeli jsme si další tradici spojenou se světlem, pouštění ořechových lodiček.  Další štědrovečerní tradice, která se dochovala, a má značnou historii je rozkrojení jablíčka. Jablíčka nám posloužila k procvičení pojmů malé x větší X největší, dále pojmy první X poslední X uprostřed. Můžeme se těšit na štěstí a zdraví, při rozkrojení jsme objevili hvězdičky. Ty se nám staly motivací u grafomotoriky, kdy děti prostřednictvím jednotažky uvolňovaly ramenní kloub. Při vánočních aktivitách jsme si závěr týdně  zpříjemnili poslechem nejznámějších koled. Záměrem týdne bylo dětem přiblížit, že Vánoce byly i dříve krásné svátky.

 

Z nabídky činností:

Pondělí – práce se slaným těstem (pečení cukroví)

 

Úterý – výtvarná činnost – vánoční tradice (kapřík)

 

Středa – pouštění ořechových lodiček

Čtvrtek – rozkrajování  jablíčka

Pátek – vánoční aktivity za poslechu koled

     

4.12. – 8.12. 2023   Mik, mik , Mikuláš, přišel s čertem na koláč

Vánoce se nezadržitelně blíží. V neděli, 3.prosince, jsme přivítali  předvánoční čas a zapálili první svíci na adventním věnci. Než zapálíme druhou svíci, můžeme nalézt v kalendáři dva významné svátky. První svátek, kterému jsme se věnovali v pondělí, byl svátek sv. Barbory. Okrajově jsme se seznámili s tímto svátkem a pranostikami, které se k tomuto datu vztahují.  Pro lepší uchopitelnost nám posloužila názorná ukázka větviček třešně. Oprášili jsme naše znalosti a opakovali si části stromu a jeho podmínky k růstu. Během měsíce budeme pečovat o větvičky ve váze a pozorovat jejich fázi. Další svátek, kterému jsme věnovali naši pozornost, byl svátek sv. Mikuláše. Ve zkratce jsme se zabývali Mikulášskou tradicí, kdo je Mikuláš, a proč obdarovává.  Popsali jsme si jeho vzhled, povahové vlastnosti, i součást jeho družiny.  Učili se rozlišovat dobro a zlo. Rozšiřovali jsme slovní zásobu o protiklady hodný x zlý, smutný x veselý. Věnovali se logopedickému cvičení motivované čertíky. Pomocí mikulášského tvoření, jsme rozvíjeli u dětí smyslové vnímání, jemnou motoriku, estetické vnímání a cítění. V průběhu týdne jsme se zaměřili na matematickou gramotnost. Děti přiřazovaly čertovi brambory podle zadání. Stále pracujeme s číselnou osou 1-5, učíme se porovnávat, zkoušíme odhad. Podle barev na čertově pytli jsme procvičili prostorovou orientaci i barvy. V závěru týdne jsme opakovali posloupnost dnů v týdnu.  Pozorovali, jestli nastaly nějaké změny na větvičkách Barborky. Příští týden nás čeká atmosféra předvánočního času, její tradice a zvyky. Děti se pilně podílí na přípravě vánočního pásma, které se uskuteční 20.12. 2023 v budově MŠ.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost: skupinová práce vánoční stromeček

Vánoční ozdoby – tupání houbičkou + použití temperové barvy

Trénujeme matematickou gramotnost

 

Po roce k nám zavítal opět Mikuláš se svou nebeskou knihou

Tematicky zařazené aktivity: