Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Listopad 2022

31. 10. – 4. 11. 2022 – Bílá, červená, modrá, žlutá, zelená 

Podzim nyní maluje všemi barvami a i děti si zkusily kouzla a experimenty s barvičkami. Tento barevný týden byl veselý a plný zábavy. V rámci rozvoje jemné motoriky a spolupráce jsme pracovali na velké společné práci, která nás provázela celý týden a tou byl Barevný deštník. Také jsme zkusili malovat suchými pastely. Děti se snažily formou her poznávat a pojmenovávat barvy. Hráli jsme hry jako Čáp ztratil čepičku nebo hry s barevnými míčky a kroužky (třídění podle barev, hod na cíl, poskoky, hry na rychlost,…), aby děti posílily i svoji hrubou motoriku a koordinaci těla. Naučili jsme se novou písničku Barvičky, kdy se děti kromě zpěvu snaží reagovat na signál a seznámily se také s xilofonem. 

Společné pohybově aktivizační hry

Barevné experimenty:

-duha z bonbonu (bonbony a teplá voda)

-nasátí barvy na ubrousek, kapénkování s pipetou

-utíkání barviček  (mléko, barvy, mýdlo)

 

Výtvarná práce se suchými pastely a šablonou:

Práce u stolečku – aktivizační hry pro znalost barev:

 

Společná celotýdenní práce – Barevný deštník: (trhání a mačkání krepového papíru)

7. – 11. 12. 2022 – Zajíček v své jamce sedí sám

Tento týden jsme si povídali o lesních zvířatech a o tom, jak se připravují na zimu. Procvičovali jsme motoriku mluvidel a učili se správně vyslovovat názvy zvířat. Vyprávěli jsme si pohádky, kde vystupují lesní zvířata jako například O červené karkulce nebo O neposlušných kůzlátkách. Hráli jsme hudebně pohybové hry jako Zajíček v své jamce, Chodí medvěd po zahradě nebo hru Deka, kde se dětí schovávají pod deku jako ježečci pod listím. Děti se při těchto hrách učí sladit pohyb se zpěvem, napodobit pohyb podle vzoru a také si umět vybavit jméno a podobu kamaráda. Povídali jsme si o zimní hibernaci některých zvířat. Učili jsme se pohybovou písničku o veverce.

Procvičovali jsme techniku malování s vodovými barvami. V rámci environmentální výchovy jsme na jedné z vycházek mohli vidět výlov rybníka, kdy děti mohly vidět i osahat veliké kapry a štiky.

Ke konci týdne jsme se těšili na den Svatého Martina, kdy všichni s napětím očekávali sníh. Martina na bílém koni jsme si vytvořili v rámci společné práce, kdy děti lepily, pracovaly s vatou i látkou. Zatloukali jsme podkovy v rámci polytechnické výchovy. Pomocí jednoduché obrázkové legendy jsme se seznámili s příběhem a pranostikami Svatého Martina, a jelikož máme ve třídě jednoho malého Martínka, tak jsme tento den slavili o to víc.

Výtvarné práce

Společné výtvarné práce

Polytechnická výchova

Návštěva při výlovu rybníka

14. – 18. 11. 2022 – To jsou uši, to jsou oči, za kytičkami se točí 

Nyní se podle třídního vzdělávacího plánu zabýváme lidským tělem. Děti si uvědomují svoje tělo a poznávají všechny jeho části. Podrobně rozebíráme především hlavu ve spojitosti se smysly. Děti vnímají všemi smysly v rámci her jako je například hmatový pytel nebo jít poslepu za zvonečkem. Děti nachází souvislosti našich smyslů. Umí spojit a roztřídit dané smysly a vědí, že zrak vnímáme očima, sluch ušima, chuť ústy a jazykem, čich nosem a hmat dotykem rukou. V rámci předmatematické výchovy jsme zjistili, že smyslů je pět, tak jako je prstů na jedné ruce. U toho jsme si pojmenovali jednotlivé prsty. Smysly jsme posilovali a zkoumali prakticky při všech aktivitách celý týden.

Zpestřením pro děti byla návštěva zubní sestřičky, která děti seznámila se správným čištěným zoubků a správným chování a prevencí, kdy si děti uvědomily souvislosti mezi jídlem a zubní hygienou. Naučili jsme se básničku To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. Lidským tělem se budeme zabývat i v následujícím týdnu, kdy více rozebereme stavbu celého těla a také zdraví a nemoci.

 

Výtvarná práce

 

Návštěva zubní sestřičky

21. – 25. 11. 2022 – Zas nás jeden bacil našel, dostali jsme rýmu, kašel 

Druhým týdnem se zabýváme lidským tělem. Děti se učí najít a pojmenovat části lidského těla a zmiňujeme se i o vnitřní stavbě těla. Cvičíme pohybovou písničku Hlava, ramena, kolena, palce a věnujeme se správnému dýchání. I při dalších pohybových hrách zkoumáme, co naše tělo umí. Děti hrají námětové hry na doktory a povídáme si také o zdraví a nemocích. Společně hledáme cesty ke zdravému životnímu stylu. V rámci jemné motoriky se děti učí namalovat tělo (hlavonožce) včetně detailů. 

Výtvarné a pracovní činnosti:

V úterý se děti pobavily při divadelním vystoupení o Červené Karkulce. 

Děti se radují z prvního sněhu a stavějí sněhuláky na zahradě MŠ. 

S blížícím se adventem a Mikulášem jsme se začali učit písničku Čertovská polka, vyráběli jsme andílky a také ve čtvrtek proběhlo Vánoční tvoření pro rodiče a děti.