Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Leden 2024

22.1. – 26.1. 2024              Daleko na severu je Grónská zem

Při tvorbě týdenních témat nezapomínáme na velmi oblíbené téma cestování, poznávání zemí a světadílů. Tento týden jsme společně putovali směr Severní a Jižní pól. Na začátku týdne bylo vhodné nejdříve začít pracovat s globusem, který umožňuje dětem objevovat svět a snáze pochopit, že jsme součástí většího celku. Nejdříve jsme se vypravili na sever, navštívit Grónsko a Eskymáky. Poznávali jsme blíže obyvatele země věčného ledu a sněhu. Ukázali jsme si, jak se oblékají, jak vypadají jejich příbytky. V encyklopediích jsme vyhledávali živočichy charakteristické pro tuto oblast. V polovině týdne jsme zavítali také na jih, do Antarktidy. Upevnili jsme si základní poznatky o této části země. Představili jsme si zvířata, která v těchto ledových oblastech žijí. Ve výtvarné činnosti jsme poprvé zkusili malovat podle diktátu. Děti za pomoci tempery malovaly  žijící zvíře ze severu. Při skupinové práci jsme prohloubili spolupráci mezi dětmi a zkusili zachytit život na jižní části země. Pracovali jsme s atlasy a encyklopediemi a učili se vyhledávat nové informace. V průběhu týdne jsme se zaměřili na procvičení hodu na cíl, hráli tematické hry a cvičili ledové rozcvičky. Děti si osvojily poznatky o životě v polárních zemích.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – malujeme podle diktátu , skupinová práce dětí

Stavíme z kostek obydlí pro Eskymáky

Procvičili jsme  hod cíl, jemnou motoriku při mačkání papíru do požadovaného tvaru

Procvičena prostorová orientace, číselná osa, upevňujeme nápodobu základních číslovek

Tematicky zaměřené aktivity

 

15.1. – 19.1. 2024          Kdo tu skákal hop a hop, napoví  sníh podle stop

V tomto týdnu jsme navázali na znaky zimního období. Zima je pro přírodu časem odpočinku, zastavení a klidu. Pro většinu zvířátek je zima v lese nejtěžším obdobím v roce. Tento týden děti provázela zvířata, která jsou v tomto období aktivní. Nejdříve jsme si připomněli, která z nich se v zimních měsících oddává zimnímu spánku. Dále jsme si pojmenovali obyvatele lesa, které můžeme v tomto období vidět. Pro ty nastalo nejtěžší období, co se potravy týče. Seznámili jsme se s pojmem krmelec. Vysvětlili jsme si, že tato dřevěná stavba slouží pro přikrmování zvěře. Ukázali jsme si, čím můžeme zvířátkům přilepšit. Nezapomněli jsme ani na okřídlené kamarády a jejich péči.  Přehlídku sýkorek a vrabčáků můžeme pozorovat u krmítek. To se stalo námětem při výtvarné tvorbě, kdy děti opět měly možnost zapojit se do práce s odpadovým materiálem. Komunikační dovednosti jsme podpořili při práci s pohádkou O rukavičce. Vedli jsme k pochopení různých modelů jednání a chování. Při práci s demonstračními obrázky zvířat jsme cílili, aby děti bezpečně znaly jejich názvy. Obrázky jsme třídili, počítali. Opět zapojili pojmy první x poslední X před X za. Popsali jsme si  pokrytí a stavbu těla zvířat. Naučili jsme se novou píseň Peřina v zimě zahřeje. Během týdne jsme sbírali mnoho znalostí, uvědomovali si číhající nebezpečí v lese. Děti jsme vedli k uvědomění, že zvíře není věc, a že je potřeba se k němu chovat s respektem.

Z nabídky činností:

Při výtvarné činnosti děti pracovaly opět s odpadovým materiálem, procvičily si metodu tupování

Pracujeme s demonstračními obrázky zvířat, hrajeme pohádku O rukavičce

Děti si vyzkoušely v rámci digitalizace pracovat s tablety. Pracovaly ve výukových programech, kde se tentokrát  zaměřily na procvičení základních geometrických tvarů a přiřazování stínů k danému předmětu.

Tematicky laděné aktivity

    

8.1. – 12.1. 2024        Skotačila s vločkou vločka, zavíraly smíchy očka

 

To, že vládu do svých rukou vzala paní Zima, jsme si mohli všimnout nejen za našimi okny, ale i ve třídě. Naši pozornost jsme věnovali opakování sledu ročních období.  Detailně jsme se zaměřili na aktuální zimní období, jeho charakteristické znaky, vlastnosti ledu a sněhu.  Hlavním hrdinou týdne se stal sněhulák, který nás provedl celým týdnem. Díky němu jsme potrénovali zejména předmatematickou gramotnost, logiku, zrakové vnímání a jemnou motoriku.  Porovnávali jsme, třídili, počítali uhlíky a přiřazovali. Procvičili jsme prostorovou orientaci, pracovali s pojmy malý x větší x největší. Sněhulák byl tematicky zařazen i při výtvarné tvorbě a výběru nové písně a básně. Při výtvarné činnosti jsme v dětech podporovali tvořivost.  Zaměřili jsme se zejména na stříhání, kde byl sledován správný úchop nůžek, pečlivost a přesnost. Zahráli jsme si na badatele a zkoumali vlastnosti ledu. Úsměv na tvářích nám vykouzlil páteční výukový program se živými papoušky. Obdivovali jsme nejen jejich krásné barvy, ale i triky. Dozvěděli jsme nové informace ze života exotického ptactva.

Z nabídky činností:

  • kresba sněhových koulí (sněhuláčků), grafomotorická cvičení doplněná detaily

Stavíme sněhuláka – tvořivá činnost z pet víček, procvičení prostorové a matematické gramotnosti

 

Výtvarná činnost – kalendář s motivem sněhuláka, zimní krajina – zapouštění barev, práce s hrubozrnnou solí

Výukový program se živými papoušky

Zkoumáme vlastnosti ledu

Tematicky zaměřené aktivity na jemnou motoriku a zrakové vnímání

3.1. – 5.1. 2024      Tři králové přišli k nám, tyhle pány dobře znám

 

První týden v novém kalendářním roce patří zážitkům z Vánoc a Třem králům.  Každý dostal prostor popovídat nám, jaké vánoční překvapení v podobě dárku mu udělalo největší radost, a proč? Upevňovali jsme časové představy a zrekapitulovali vánoční příběh, ke kterému se váže tradice Tři králové, kterou oslavujeme každoročně 6. ledna.  Povídali jsme si o mudrcích, kteří se vypravili do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi, a přinesli mu ty nejcennější dary.  Tento svátek je bohatý a plný pranostik a symbolů. Učili jsme se je nejen poznávat, ale hledat v nich i jejich správný význam. Rozšířili jsme naše znalosti o nové a neznámé pojmy. Seznámili jsme se s tradicí tříkrálových průvodů. Pracovali jsme s písmeny z abecedy (K,M,B),  skládali jsme je podle diktátu, sluchově se učili rozkládat slova na slabiky. Jako doplnění k motivačnímu textu jsme využili výrobu papírové koruny, kterou si děti z dostupných materiálů vyzdobily.  Zaměřili jsme se na práci s tekutým lepidlem a ztvárnili jsme si postavy králů.  Zavzpomínali jsme, ve kterých pohádkách vystupuje tato postava. Tímto svátkem jsme v MŠ ukončili vánoční dobu.

 

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost na téma : Tři králové

– práce s tekutým lepidlem a připravenými šablonami

 (dbáno na správný úchop štětce a nanášení lepidla, sledována čistota při práci)

Výroba papírové koruny – dozdobení dle vlastní fantazie

         

Tematicky zaměřené aktivity na rozvoj zrakového vnímání (grafická nápodoba písmen)

 

 

Překážková dráha – putujeme do Betléma