Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Leden 2023

23. – 27.1. 2023 – Sláva už je sníh, jedem na saních 

Zima nám pokračuje, a tak se věnujeme zimním sportům. Děti vyprávějí, jak se s rodiči učí lyžovat nebo bruslit. Učíme se pojmenovat a poznat různé zimní sporty. Rozšiřujeme tak řečové schopnosti a slovní zásobu. Děti byly také poučeny o bezpečném sportování s ochrannými pomůckami.

Nácvik některých sportů jsme si zkusili i ve třídě, kdy děti napodobovaly pohyby bruslení se sáčky na nohou a také se učily manipulovat s hokejkou a snažily se střílet na cíl. Vytváříme těmito činnostmi především pozitivní vztah a zájem ke sportu, ale také rozvíjíme obratnost dětí. Cvičili jsme také s vyrobenými rampouchy a naučili se k tomu básničku. 

Zpívali jsme zimní písničku s pohybem, kde se děti snaží koordinovat pohyb se zpěvem.

Celý týden nás také provázel sníh, mráz a sněhuláci, které jsme vyráběli. Rovněž jsme pracovali s netradičními výtvarnými materiály (pečící košíčky, knoflíky, alobal, vata,..). Zimní sporty jsme si ztvárnili také při společné výtvarně pracovní činnosti, kdy děti opět rozvíjely nejen jemnou motoriku ruky, ale také svoji představivost a fantazii.

 

 

 

U všech aktivit je kladen důraz na komunikaci a spolupráce.

Další řízené aktivity u stolečku nebo na koberci:

Aktivní prožívání na zahradě MŠ:

 

 

16. – 20. 1. 2023 – Čepice mi hodně sluší, schovává mi obě uši 

Dalším tématem, kterým jsme se zabývali, bylo oblečení. Děti se učily pojmenovat a poznat různé jeho druhy a následně oblečení rozdělovaly na letní a zimní. Při komunitních kruzích především rozšiřují svoji slovní zásobu a snaží se o správnou výslovnost.

Trénovali jsme posloupnost zimního vrstvení oblečení ve třídě na panáčkovi a poté i v praxi před vycházkami.

   

Hráli jsme hru s básničkou Svetr, šála, rukavice, venku strašná zima, kdo se rychlé neoblékne, přepadne ho rýma (obměna ,,Peška“), kdy si děti předávaly rukavici a honily se s ní. Rukavička nás provázela i nadále. Děti si poslechly pohádku O rukavičce s obrázky na tabuli, následně se učily její posloupnost děje, zopakovaly velikosti, barvy, počítání a prostorovou orientaci a pohádku si také ztvárnily výtvarně, hudebně a dramaticky. Děti rozvíjely svoji jemnou motoriku malováním suchými pastely a drobné prstové svaly rozmazáváním pastelu, pracovaly i s látkou, která k oblečení patří. Snažily se komunikovat mezi sebou, zahrát si s dopomocí divadlo s maskami a také sluchově rozeznat děj v písničce, který doprovodily svým pohybem. 

 

9. – 13. 1. 2023 – Sněží, sněží, mráz kolem běží 

Tento týden byl plný zimních experimentů. Zamrazili jsme barevnou vodu a následně s ledem malovali a zkoumali skupenství vody, což byl pro děti velký zážitek.

  

Jelikož nám stále zima venku moc nepřeje, tak jsme si zkusili vyrobit i ,,sníh“ (bramborový škrob a tělové mléko). Z něho i z dalších modelín jsme vyráběli sněhuláky a porovnávali velikosti. U pokusů se v dětech posiluje jejich poznávací a tvořivé myšlení.

   

Dále jsme si povídali o místech na zemi, kde je zima nepřetržitě celý rok, kdy u dětí vytváříme povědomí o existenci jiných kultur a národností (Grónská zem, Polární oblasti,…). Děti tak rozvíjí svoji slovní zásobu a řečové schopnosti. Děti si stavěly iglů z ,,cihliček“ a vyrobily ho společně i z nastříhaných papírů. Hráli jsme na ,,eskymáky“ a také je ztvárnily výtvarně. 

Rozvíjena byla i obratnost při zimních hrát ve třídě (Hop do závěje), kdy se děti učily skákat snožmo, roznožmo a po jedné noze a cvičili jsme také z overbally na básničku Kuli, kuli, kulitá.

 

Naučili jsme se písničku Ze sněhu panáček, která také souvisela se zimními pokusy, jelikož se v ní sněhulák bojí sluníčka. Procvičovali jsme i předmatematické schopnosti při hře s tučňáky, kdy děti počítaly rybky, které tučňáci jedí. 

Také jsme prohlíželi encyklopedie o Antarktidě rozvíjeli myšlení a motoriku ruky při dalších pracovních činnostech u stolečku.

 

3. – 6. 1. 2023 – Cupy, dupy, cupy, dupy, zima stojí u chalupy 

První týden v novém roce si děti hodně vyprávěly o Vánocích a prázdninách a věnovaly se novým hračkám a stavebnicím, které jim nadělil Ježíšek v MŠ.

Začali jsme se bavit o základních znacích zimy, ale jelikož počasí venku nyní zimu moc nepřipomíná, tak jsme se více věnovali tématu Tří králů. Děti byly seznámeny s příběhem tří králů, s jejich jmény a tradicí, kdy si rozšířily slovní zásobu.

Děti zvládají dobře jemnou motoriku ruky při grafomotorice horního oblouku, kdy kreslily suchým pastelem kometu a také koordinaci oka a ruky, kdy malovaly podle své představivosti a fantazie vodovými barvami po celé ploše papíru a na vzniklou malbu lepily své předem vykreslení a vystřižené tři krále.

   

Procvičovali jsme předmatematické schopnosti při jednotlivých pracích u stolečku (pracovní listy s tématikou Tří králů – přiřazování, počítání do 5 – 10, prostorová orientace, barvy. Děti byly seznámeny také s prací na interaktivní tabuli, kde následně viděly jeden díl z Chaloupky na vršku (Tři králové).

Zkusili jsme si zazpívat písničku My tři králové a zahrát si na Orffovy nástroje.

V rámci hrubé motoriky jsme posilovali obratnost děti při zdravotním cvičení (Cesta tří králů – běh, poskoky, postoje, lezení, překážky,…) a dalších společných pohybových hrách (s míčky, na kroužky,…).

Při všech aktivitách i volné hře dětí je stále kladen důraz na přátelskou komunikaci, vztahy mezi dětmi, spolupráci a ohleduplnost.