Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Březen 2023

20. – 24. 3. 2023 – Projdeme se do pohádky za princeznou, za princem, pak zas půjdem všichni zpátky, dlouho my tam nebudem 

Tento týden je celý pohádkový a plný knížek. Blíží se totiž akce Čtení dětem, a tak se i my v MŠ tomuto tématu věnujeme. Děti soustředěně poslouchají pohádky a snaží se zapamatovat a převyprávět děj. Rozvíjíme především komunikaci mezi dětmi a řeč, kdy děti sami popisují své oblíbené knihy a vyprávějí různé příběhy. Bavíme se o tom, jaké knihy mohou být, jak se k nim máme chovat a také, kde si je půjčit nebo koupit. Místní knihovnu navštívíme v pondělí a tím téma ukončíme. S knihami jsme také i cvičili a jednu knihu si děti také vyrobily při výtvarně pracovní činnosti. Kdo chtěl, tak si mohl vyrobit i svoji záložku. Pracovali jsme také s interaktivními knihami jako například Jakub a Jáchym nebo knihy Jaro, Léto, Podzim, Zima, kde se rozvíjí především dětská fantazie. Děti poslouchaly i veršované pohádky, kde hledaly rýmy. Učili jsme se slabikovat a číst v malovaném čtení, čímž se trénuje předčtenářská gramotnost. Ve volných chvílích děti mohly sledovat i pásmo večerníčkových pohádek.

Výroba knihy – Já a moje oblíbená pohádková bytost – Kniha je můj kamarád

Práce s knihami

Výroba záložek 

13. – 17. 3 .2023 – Slunce volá na sněženku, podívej se, jak je venku 

Jaro se pomalu probouzí a rozkvétá stálé víc jarních květin, a tak se o nich učíme i v MŠ. Hrajeme hry jako Uvíjíme věneček. Opakujeme si básničky a novou písničku Když se jaro připraví. Hrajeme květinové pexeso a další jarní hry. Děti mohly květiny vidět ve třídě i v reálné podobě a porovnávaly je s obrázky. Také si je osahaly a vnímaly všemi smysly. Ve výtvarné chvilce se děti seznámily s novou technikou zvanou frotáž a tu si také vyzkoušely a vznikly nám tak krásné květinové obrázky. Při společné práci jsme se učili především vystřihovat a vznikl nám závěs s kvítků. Pohybové jsme se soustředili na správné držení děla a zdravotní cviky. 

 

Společná práce

6. – 10. 3. 2023 – Halo, všichni vstávejte, jaro opět vítejte 

Všichni se těšíme na příchod jara, a tak už si povídáme, co všechno s jarem souvisí. Posloucháme a rozebíráme různé krátké jarní příběhy jako například Jak rostou rostlinky. Učíme se pohybovou básničku o sluníčku a novou jarní písničku.  Snažíme se doprovázet zpěv na Orffovy nástroje a správně s nimi manipulovat. Hrajeme hry na kytičky nebo o zimě, která nechce pryč. Učíme se házet a chytat míč. Cvičíme se stuhami znázorňující potůček. Děti u toho rozvíjejí a zdokonalují svoji hrubou pohybovou motoriku. Seznamujeme se i s prvními jarními květinami a výtvarně ztvárňujeme Bledule a slunce, kdy děti lepí a malují suchými pastely. Také se děti mohly seznámit s malováním tuží. Svoji jemnou motoriku dále rozvíjejí i při vykreslování omalovánek, kdy je kladen důraz na správné držení tužky. Také stále procvičujeme barvy, počítání do 6(10), prostorovou orientaci a další předmatematické schopnosti při individuálních pracích u stolečku (pracovní listy, hry, stavebnice). 

Výtvarné práce: suchý pastel, filc, lepení, malování tuží, aquarelními pastelkami, fixy,…

Pohybové chvilky: běh, poskoky, stoj rozkročný, výpon, dřep, vzpor klečmo,..

27. 2. – 3. 3. 2023 – Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima 

Pomalu nám končí zima a vykukuje jaro a to je dobrá doba naučit se, jak je to vlastně s ročním obdobím po celý rok. Děti pracovaly s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Pohádku poslouchaly, ale také díky malovanému čtení i samy popisovaly a následně si opakovaly posloupnost děje a učily se odpovědět na jednoduchou otázku. Celý týden děti procvičovaly svoji pohybovou stránku těla, kdy se snažily svými pohyby zachytit znaky každého ročního období (zdravotní cviky) a také se učily napodobit pohyb při tanci na písničku od Míši Růžičkové – Jaro, léto, podzim, zima- Refrén se děti naučily nazpaměť jako básničku. Děti rozvíjely výtvarnou kreativitu a učily se zacházet s netradičními výtvarnými pomůckami při společné výtvarné práci – Strom po celý rok. Zpívali jsme známé lidové písně, u kterých se děti učily správnému zacházení s jednoduchými hudebními nástroji. Děti rozvíjely svoji fantazii, zrakové vnímání, prostorovou orientaci a řečové schopnosti při prohlížení interaktivních knih o ročních obdobích. Třídili jsme společné obrázky do správného ročního období. Povídali jsme si o tom, které období máme nejraději a společně se těšíme na následující jaro pozorováním přírody na zahradě MŠ. 

Společná výtvarná práce – správné držení  štětce, otisky korků a vatových tyčinek

Řízená činnost – popis, třídění a řazení 

 

Interaktivní knihy – Jaro, Léto, Podzim, Zima