Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Březen 2024

25.3. – 28.3. 2024  Povídala slepička, že má krásná vajíčka

Celý tento týden byl věnován svátkům jara. Našim cílem bylo seznámit děti s velikonočními svátky, přibližovat jim přiměřeným způsobem jejich význam, a zapojit je do jejich příprav. Poskytnout tak dětem prožitek a předat cenné dědictví předchozích generací. Na začátku týdne jsme si vysvětlili, že každá tradice a zvyk má svoji myšlenku. Jak probíhaly oslavy Velikonoc dříve, jsme si objasnili při zhlédnutí pohádky Chaloupka na Vršku – Jak se pomlázky ztratily. Představili jsme si, které symboly a předměty souvisí s oslavou tohoto svátku. Na jejich příchod jsme nezapomněli ani při výtvarné činnosti. Děti si měly možnost vyzkoušet různé výtvarné a pracovní techniky. Od barvení vajíček, až po papírové tvoření.  Vykouzlily tak pestrobarevné výrobky, které nám určitě ve školce zpříjemnily velikonoční atmosféru.  Zaměřili jsme se také na zvířata symbolizující Velikonoce, a vytvořili si tematicky laděnou dekoraci, slepici. Výtvarná činnost se promítla také ve čtenářské gramotnosti, kdy děti pracovaly s pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Papírová vajíčka nám poskytla možnost procvičit a upevnit základní a doplňkové barvy. Nechyběly ani pracovní listy a omalovánky právě s touto aktuální tematikou. Malí koledníci se naučili lidovou báseň Hody, hody doprovody.

Přejeme Vám prosluněné Velikonoce plné pohody, radosti a úsměvů.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost – tvoříme velikonoční dekoraci

Upevňujeme základní i doplňkové barvičky

   

Plníme pracovní listy s velikonoční tematikou

 

18.3. – 22.3. 2024   Kytičky si zpívají, všechny jaro vítají

Mezi symboly přicházejícího jara patří bezesporu první jarní květiny. Tento týden v naší třídě patřil právě jarním květinám. Jaro bývá považováno za nejkrásnější období v roce. Pro děti je toto období přitažlivé, protože nabízí spoustu námětů k nejrůznějším činnostem. S prvními slunečními paprsky se probouzíme nejen my, ale i naše zahrádky s prvními květy sněženek. Seznámili jsme se s názvy prvních jarních květin, ale i těch, které se objevují až v pokročilém jaru. Popsali jsme si jejich vzhled, velikost, všímali si jejich odlišností, i barev. Popsali jsme si stavbu a funkci rostlinného těla. Představili jsme si, co potřebují květiny k růstu.  Prostřednictvím obrázků květin jsme procvičili prostorovou orientaci, pracovali jsme s číselnou osou 1-6, upevňovali základní barvy. Využili jsme hudebních nástrojů a  názvy květin  rozkládali na slabiky. Nechyběla ani tematicky zaměřená logopedická a dechová cvičení. Ve středu jsme oficiálně přivítali jaro novou písní Jarní probuzení, a pustili se do výzdoby chodby. Děti za pomoci odpadového materiálu společně vytvořily jarní zahrádku. Po celý týden jsme si užívali jarního počasí i na školní zahradě. Příští týden nás budou provázet tradice a zvyky velikonočních svátků.

Z nabídky činností:

Výtvarná činnost: – práce s odpadovým materiálem a temperovou barvou

                               – tvořivá činnost s papírem

Tematicky laděné aktivity

 Poznáváme názvy jarních květin, procvičujeme prostorovou orientaci a názvy barev

 

Dopravní školička – výchovný program zaměřený na osvojení dopravních pravidel formou kouzel

11.3. 2024 – 15.3. 2024      Jaro se již probudilo, a včeličky pozdravilo

O tom, že jaro už je za dveřmi, nás upozornil nejen pohled do kalendáře, ale i na slunnějších místech v okolí MŠ první kvetoucí poslové jara. První jarní květiny jsou symbolem, že nastává jarní období, příroda se probouzí a opět se začíná vybarvovat. V měsíci březnu se zaměříme na environmentální výchovu a budeme aktivně prohlubovat naše znalosti. V průběhu týdne jsme si představili charakteristické znaky předjaří, jara, i proměnlivost přírody po zimním odpočinku. Upevňovali jsme sled ročních období. Připomněli jsme si, která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku, a kteří opeřenci k nám putují z dlouhé cesty, z teplých krajin. Při pobytu venku jsme si všímali změn v přírodě, jak se pozvolna vrací ke své pestrosti. Nezapomněli jsme zmínit, že zahrádku musíme po zimě pečlivě uklidit. Uvědomili jsme si, kolik zahradnických prací souvisí s příchodem jara. Pojmenovali jsme si základní nářadí, které k této činnosti používáme. K jaru v MŠ patří tradičně setí jarního osení. Při praktických činnostech jsme získávali informace o pěstování různých plodin, podíleli se na setí semínek. Cílem tohoto celku bylo u dětí vzbudit kladný vztah k přírodě a učit se prožívat radost z probouzející přírody.

Z nabídky činnosti:

Výtvarná činnost : jarní tvoření

– zapouštění vodových barev do mokrého podkladu, malba temperovou barvou

– stříhání podle vzoru  – práce s lepidlem

Tematicky laděné aktivity

  

Pomocí experimentu pozorujeme x zkoumáme – přímé pozorování růstu rostliny

Rozlišujeme a třídíme obrázky na zimní x jarní – upevňujeme charakteristické znaky ročních období

Využíváme nadcházejícího jarního počasí a užíváme si velikonočnímu atmosféru tvořením dekorace

4.3. – 8.3. 2024      Povídám, povídám pohádku …..

Měsíc březen je stanoven jako měsíc knihy a internetu. První dny v měsíci byly věnovány právě tomuto aktuálnímu tématu. Jeho cílem bylo, aby se děti seznámily s knihami a vytvořily si k nim kladný vztah. Prioritou bylo dětem ukázat, jak se ke knihám vlastně mají šetrně chovat, a k čemu nám knihy slouží. Při prohlížení knih jsme zjistili, že kniha nemusí být pouze plná obrázků a pohádek. Objevili jsme v nich nové informace.  Vysvětlili jsme si, kdo je spisovatel x ilustrátor, a kde najdeme hřbet knihy. Rozlišovali jsme pojmy knihkupectví x knihovna. Procvičili jsme si základy slušného chování, a popsali si, jak se v těchto prostorách máme chovat.  Největší úspěch celého týdne byla návštěva místní knihovny, kde se děti seznámily s umístěním a rozdělením knih, jak se o vypůjčené knihy starat. Děti měly možnost si knihy prohlédnout. Zaujala nás pohádka O červené Karkulce, která nám nabídla další nové možnosti v nabízených činnostech. Na četbu pohádky jsme navázali výtvarnou činností, rozvíjeli jsme smyslové vnímání při hádání předmětů v košíčku. Řadili jsme dějovou posloupnost pohádky, procvičili lokomoční a pohybové dovednosti. Celý týden byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, osvojování dovedností potřebných pro čtení a psaní. 

Z nabízených činností:

Výtvarná činnost na téma:  O červené Karkulce

Ve středu 6.3. 20324 jsme zavítali do místní knihovny, kde jsme měli možnost, prohlédnout si její prostory a vybavení. Děti si s sebou odnesly i malý dárek.

 

Děti hrají dětem – maňáskové divadlo O červené Karkulce ( rozvoj fantazie a představivosti)

Tematické laděné aktivity